Masopustní veselí ve Valašském muzeu v  přírodě v  Rožnově pod Radhoštěm

Rožnov (VMP) V  sobotu 7. 2. 2015 se od 9.00 do 16.00 uskuteční v  prostorách Dřevěného městečka Valašského muzea v  přírodě tradiční masopustní program.
   „V sobotu 7. 2. 2015 se s  námi můžete zúčastnit masopustních obchůzek z  Valašska a  ochutnat z  pestré nabídky zabijačkových výrobků, kterou pro vás připravili mistři řeznického řemesla. Během programu masopustu mohou návštěvníci ochutnat širokou nabídku zabíjačkových výrobků z  dílen mistrů řezníků z  okolních regionů a svým hlasem ovlivnit vítěze soutěže „O nejlepší řeznický stánek“. Z  lístků, předaných návštěvníky jednotlivým stánkům v rámci této soutěže, bude ve 14:00 vylosován výherce uzené kýty.“ Zároveň je součástí programu soutěž pro odbornou porotu - 18. ročník soutěže „O nejlepší valašskou klobásku“. 8. ročník soutěže „O nejlepší valašskou tlačenku“. Vítěze soutěže o nejlepší produkty určí 5ti členná porota, složená z  vylosovaných zástupců zúčastněných firem. Vzorky do soutěže mohou nosit přihlášené firmy do 9.00 7. února na ředitelství muzea,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.
Program:
09:00 Otevírací doba muzea – vyhrává dechová hudba Veselá šestka
10:00 Slavnostní zahájení pořadu z  balkónu fojtství a vyhlášení soutěží
10:30 Vyhrávání hudby na paloučku
11:00 Masopustní obchůzky valašských souborů Radhošť a Javořina z  Rožnova pod Radhoštěm a masek ze Študlova
12:00 Vyhrávání hudby na paloučku
13:00 Masopustní obchůzky hostů z  Polska, z  Muzea wsi opolskiej
14:00 Vyhlášení výsledků soutěží
14:30 Masopustní obchůzky valašských souborů Javořina a Radhošť z  Rožnova pod Radhoštěm a masek ze Študlova
15:15 Pochovávání basy v  podání fašankářů ze Študlova
16:00 Ukončení pořadu
   Vstupenky do areálu Dřevěného městečka si mohou zájemci vyzvednout osobně předem na pokladnách muzea od úterý 3. února 2015, v  rámci otevírací doby muzea. „Rozhodli jsme se tak proto, abychom se na místě vyhnuli alespoň částečně případným frontám u pokladen a byl celkově urychlen systém odbavení návštěvníků ve vstupních prostorách muzea,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v  přírodě. Případné telefonické dotazy k  možnostem odebrání vstupenek předem prosíme směřovat na pokladny muzea - 571  757  151 či případně 571  757  138.
   Při zakoupení vstupenek do Dřevěného městečka je návštěvníkům umožněn vstup zdarma na právě probíhající výstavy Valašského muzea v  přírodě. Kompletní program akce, struktury vstupného či otevírací doby muzea najdete na www.vmp.cz.