Na Ohradě začne druhá etapa opravy páteřní sídlištní komunikace
Na Ohradě začne druhá etapa opravy páteřní sídlištní komunikace
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – V průběhu příštího týdne odstartuje druhá ze tří etap opravy páteřní komunikace v sídlišti Ohrada. Trvat bude zhruba čtyři měsíce.

Radnice se opravám páteřních komunikací ve vsetínských sídlištích věnuje dlouhodobě. Po Jasence, Sychrovu a Rokytnici se nyní zaměřuje na Ohradu. Jako první zde vloni přišel na řadu čtyři sta metrů dlouhý úsek stejnojmenné ulice od Domova Harmonie kolem tzv. velké hokejky až po křížení s ulicí Nad Školou. „Letos na něj navážeme druhou etapou právě od křížení s ulicí Nad Školou a dále v linii ulice U Huti až po odbočení na ulici Generála Klapálka. Jedná se o úsek v délce necelého půl kilometru, který částečně zasáhne také do ulice Nad Školou,“ informoval místostarosta Jiří Růžička (KDU-ČSL).

Stavební práce budou zahrnovat nejen rekonstrukci samotné komunikace, ale také parkovacích stání, jejichž povrch bude nově ze zasakovací dlažby, a chodníků. „Opravíme a případně i rozšíříme kontejnerová stání tak, aby došlo k navýšení jejich kapacit. Rekonstrukce se dočká rovněž přechod pro chodce, který bude nově nasvětlen,“ přiblížil místostarosta Růžička s tím, že finální pokládku asfaltu na komunikaci směřuje radnice na období letních prázdnin, aby byl co nejméně dotčen provoz nedaleké základní školy.

Radnice současně s tím připravuje závěrečnou třetí etapu rekonstrukce páteřní komunikace v sídlišti Ohrada, konkrétně v úseku od křižovatky před restaurací Na Nové po křížení s ulicí Luční. Termín její realizace ale není v tuto chvíli jistý. „Bude se totiž odvíjet od další zásadní investiční akce, kterou na Ohradě chystáme. Konkrétně jde o opravu autobusové zastávky Vsetín-Ohrada na ulici Generála Klapálka. Tu bychom rádi provedli příští rok, ale je to podmíněno ziskem dotace, o kterou usilujeme. Pokud na dotaci dosáhneme a k opravě zastávky příští rok přistoupíme, třetí etapu rekonstrukce páteční sídlištní komunikace na Ohradě o rok odložíme, abychom zabránili souběhu dvou investic, které by citelně ovlivnily dopravní situaci v této místní části,“ uzavřel místostarosta Růžička.

Michal Horský