Milion do zvelebení města: Vymyslete vlastní projekt
Milion do zvelebení města: Vymyslete vlastní projekt
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Máte nápad, jak by se mohl zvelebit některý veřejný prostor Vsetína pro sportovní nebo volnočasové využití, či životní prostředí? Navrhněte jej v průběhu dubna či května do pátého ročníku participativního rozpočtu města s názvem VSETÍN PODLE NÁS. Radnice na realizaci projektu, který z předložených návrhů vyberou v anketě občané Vsetína, vyčlenila jeden milion korun.
Participativní rozpočet „Vsetín podle nás“: Podávejte návrhy na využití milionu korun
Vsetín v rámci programu Zdravé město a místní Agenda 21 dlouhodobě zavádí do praxe prvky trvale udržitelného rozvoje. Do zkvalitňování života přitom zapojuje také místní obyvatele a organizace. Jedním z nástrojů takového zapojení je participativní rozpočet, díky němuž mohou občané rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.

„Až do 31. května mohou obyvatelé města starší 15 let posílat návrhy, na jejichž realizaci může být jeden milion korun, vyčleněný v rámci participativního rozpočtu, použit,“ připomněl místostarosta Pavel Bartoň (ANO 2011). Výše investice do jednoho projektu není stanovena, ale nesmí překročit finanční limit participativního rozpočtu, tedy jeden milion korun. Projekty by měly být zaměřeny na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, či životní prostředí, a to na pozemku města nebo městem zřizované organizace. Dále je podmínkou reálná proveditelnost, soulad se zákony či územním plánem města.

Návrhy projektů před finálním odevzdáním konzultujte s koordinátorkou participativního rozpočtu Janou Čentéšovou z odboru školství a kultury radnice (e-mail: jana.centesova@mestovsetin.cz, tel. č.: 571 491 551).

Následně je možné je na předepsaném formuláři, který naleznete včetně pravidel na webu www.vsetinpodlenas.cz, zaslat v elektronické podobě či doručit v listinné podobě na adresu radnice. Hlasování o návrzích bude probíhat od poloviny září, realizace vítězného projektu se předpokládá v roce 2025, případně do poloviny roku 2026.

Michal Horský