Monitorovací systém města se rozšíří o sedm kamer
Monitorovací systém města se rozšíří o sedm kamer

Vsetín - Kamerový a dohlížecí systém vsetínské městské policie bude rozšířen o tři nová stanoviště a sedm kamer. Zřízena budou na objektech ve vlastnictví města. Strážníci díky nim budou monitorovat veřejná prostranství a veřejně přístupné objekty.
   Nové kamery budou umístěny na objektu ve Smetanově ulici č.p. 1056 (Lego), na budově v Mostecké ulici č.p. 326 (Lidový dům) a v atriu domu Kotova v Rokytnici.
   „Cena za všechny kamery včetně dopravy, instalace a napojení do městského kamerového a dohlížecího systému činí 471 700 korun včetně daně z přidané hodnoty,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že finanční prostředky na realizaci jsou alokovány v rozpočtu města.
   Dodávku hardwaru a komponentů dostala vsetínská městská policie na konci loňského roku, instalace a zprovoznění se uskuteční dle povětrnostních podmínek, nejpozději však do konce letošního března.
   „V Legu dochází k častému poškozování majetku a narušování veřejného pořádku. Kamery budou sloužit na Lidovém domě k monitorování nového parkoviště a přilehlých prostor. V Kotovu budeme hlídat vnitroblok. Právě tam se často schází osoby, které konzumují alkohol a narušují veřejný pořádek. Došlo i ke škodám na majetku,“ upřesnil ředitel vsetínské městské policie Patrik Pecina.
   Kamerový systém města bude čítat po rozšíření 22 kamer.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín