Ministerstvo zdravotnictví spustilo registrace na očkování pro učitele a osoby starší 70 let
Ministerstvo zdravotnictví spustilo registrace na očkování pro učitele a osoby starší 70 let
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Osoby starší 70 let se mohou od 1. března registrovat na očkování proti onemocnění covid-19. Registrace probíhá přes Centrální rezervační systém na stránkách: registrace.mzcr.cz. Od 27. února se spustila také registrace pro pedagogické pracovníky a další zaměstnance škol a školských zařízení. Do očkování se nově zapojili také praktičtí lékaři.
   Lidé nad 70 let se k očkování mohou registrovat od 1. března, a to prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz.
Registraci je nutné zahájit vyplněním telefonního čísla, na který přijde PIN kód, který registrující zadá do systému. Následně vyplní osobní údaje a vybere očkovací místo, které preferuje.
   Po odeslání žádosti osoba obdrží SMS s PIN2, který slouží k rezervaci samotného termínu očkování. Ten si zájemce o očkování vybere na webu rezervace.mzcr.cz, kde si po zadání čísla pojištěnce (rodného čísla) a PIN2 zvolí datum a čas prvního očkování, který mu nejvíce vyhovuje. Termín druhého očkování je vygenerován automaticky, a to na místě, které dotyčný zvolil. Rezervaci je nutné provést do 72 hodin od obdržení PIN2.
   Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá podle věku. V pořadí rezervací tedy nerozhoduje čas registrace, ani zdravotní stav.
   Už od 27. února je umožněna registrace k očkování také pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům škol a školských zařízení. Do prioritní skupiny jsou zařazeny také pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ti se rovněž zaregistrují přes Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz, a to pomocí unikátního kódu. Kód učitelé a zaměstnanci škol a školských zařízení obdrží od vedení příslušné instituce, na očkovacím místě se pak budou muset prokázat ještě písemným potvrzením od zaměstnavatele. Vzhledem k vysokému počtu těchto osob budou kódy vydávané na základě daných priorit. Nejprve by ho měli dostat ti starší 55 let a učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci škol, které jsou v provozu.
   Nově bude navýšený také počet očkovacích míst. Zatímco až dosud probíhalo očkování především v nemocnicích, nyní se do očkování zapojí také praktičtí lékaři. Díky tomu se zásadně zvýší počet dostupných termínů pro očkování a celý proces se tak zrychlí.
   „Zapojení praktických lékařů je krokem, kterým se násobně zvýší počet očkovacích míst a také počet termínů, které bude možné pro očkování využít. Výsledkem tak bude proočkování vyššího počtu osob v kratším čase, než tomu bylo dosud. Spolu s blížícími se dodávkami dalších vakcín jde skutečně o velmi dobrou zprávu, která může představovat řešení současné nepříznivé epidemické situace,” dodává ministr zdravotnictví Jan Blatný.
S využitím tiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví ČR zpracoval Michal Horský