Milionové finance jdou letos na opravu škol
Milionové finance jdou letos na opravu škol

Vsetín - Letní prázdniny budou ve vsetínských školách ve znamení velkých oprav. Nové učebny ve čtyřech základních školách, zateplení ZŠ Rokytnice, rekonstrukce školní kuchyně v mateřince Na Kopečku, oprava elektroinstalace v ZŠ Luh či nové bezpečnostní vstupní dveře v MŠ Rokytnice, to jsou jen některé plánované investice.
   „Město Vsetín hodlá do oprav a modernizací školských zařízení investovat během letošních prázdnin a následujících měsíců částku přesahující sto milionů korun. Největší akcí ve školství je projekt Řemeslo má budoucnost za více než 60 mil korun. Ten se týká základních škol Sychrov, Luh, Ohrada a Trávníky. Vzniknou zde například centra polytechnického vzdělávání, poradenská pracoviště, digitální polytechnické laboratoře a další odborné a kmenové učebny,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová s tím, že se tak zmíněné školy dočkají vybavených řemeslných ateliéru a nejmodernější výpočetní techniky včetně 3D tiskáren.
   „Druhou největší akcí je modernizace základní školy v Rokytnici, jejíž snížení energetické náročnosti si vyžádá více jak třicet milionů korun,“ doplnila místostarostka Hlaváčová, která má školství ve své gesci. V této škole se zároveň počítá s nákupem nového konvektomatu do kuchyně za zhruba půl milionu korun a s realizací zabezpečovacího systému budovy včetně čipového docházkového systému za tři sta tisíc korun.
   „Našim cílem je získat na opravy a vybavení, co nejvíce finančních prostředků z EU, tak abychom měli školy spravené a nemuseli opravy platit z našeho městského rozpočtu.,“ uzavřela místostarostka Simona Hlaváčová.
   Letní prázdniny, jsou ideální dobou pro realizaci stavebních a dalších prací, tak aby byl provoz škol a školek, co nejméně omezen.
Ing. Marek Mikuš, MěÚ Vsetín