Mezigenerační projekt „Vzpomínáme na babiččiny recepty“ byl slavnostně ukončen
Mezigenerační projekt „Vzpomínáme na babiččiny recepty“ byl slavnostně ukončen

Val. Meziříčí - Symbolickým pokřtěním kalendáře s recepty v Domově pro seniory Senioparku ve Valašském Meziříčí a následnou degustací pokrmů skončil poslední listopadový týden mezigenerační projekt místní Integrované střední školy a Centra odborné přípravy (ISŠ-COP) a klientů Sociálních služeb Vsetín. Podstatou projektu bylo zapojit studenty do dobrovolnické práce se seniory.
Úvodní slova patřila jak zástupcům ISŠ-COP jako organizátorům projektu, tak místostarostce Valašského Meziříčí Yvoně Wojaczkové (ANO), představitelům Sociálních služeb Vsetín i dalším institucím. Řečníci se shodovali ve skvěle odvedené práci žáků i seniorů. Opakovaně také zaznělo kladné hodnocení projektu, na základě kterého bude v příštím roce téma dobrovolnické práce u seniorů zařazeno do školního vzdělávacího programu v předmětu občanská nauka.   
   Cílem projektu bylo upozornit na to, jak cenná je spolupráce mladší a starší generace, vyvolat příjemné vzpomínky u klientů a zlepšit tak kvalitu jejich života. „Projekt byl zahájen v září letošního roku. Zúčastnilo se ho deset žáků a klienti Senioparku. V první části projektu byla připravena beseda na téma „Dobroty našich babiček“, a pak následovaly osobní návštěvy žáků přímo u klientů, na kterých společně vzpomínali na staré recepty, “ vysvětlila Alena Střítezská, koordinátorka Zdravého města Valašské Meziříčí.
   Žáci si pak recepty na školním pracovišti zkusili připravit. „Během vaření byly pořizovány fotografie, které sloužily jako podklad pro výrobu stolního kalendáře,“ dodala Alena Střítezská. Vznikla i minikuchařka.
   „Těší mě, že jsme tuto zajímavou akci v rámci Zdravého města Valašské Meziříčí finančně podpořili.  Je to „první vlaštovka“ mezigenerační spolupráce mladých a dříve narozených. Na všech zúčastněných byla vidět upřímná radost, projekt je opravdu zaujal a vzájemně obohatil. Věřím, že v tomto skvělém programu budeme pokračovat i v dalších letech,“ vyjádřila spokojenost Yvona Wojaczková (ANO). 
                       Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí