Město Vsetín pomůže s opravou střechy kostela
Město Vsetín pomůže s opravou střechy kostela
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Město Vsetín poskytne Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické – Dolnímu sboru dotaci 600 tisíc korun na opravu střechy kostela. Oprava již probíhá a dokončena by měla být do poloviny letošního roku.

Střešní krytina na zmíněném kostele, který je zapsanou kulturní památkou, pochází z roku 1997. Již v roce 2019 byla zrekonstruována část střechy, svodů a žlabů na jihovýchodní straně budovy, neboť zde z důvodu poškození tašek docházelo k zatékání. Vzhledem k pokračujícím problémům se zatékáním však bylo nutné přistoupit k celkové výměně střešní krytiny.

Na financování celé akce, která si vyžádá více než 3,1 milionu korun, však nemá farnost dostatek prostředků, a to i přesto, že již získala více než milion korun od dárců. Proto se obrátila s žádostí o finanční pomoc na radnici.

„Město historicky pomáhalo téměř všem žadatelům o dotace na opravy kulturních památek, které jsou architektonicky významné a tvoří výraz města. Práce na střeše již probíhají, což je vidět i podle lešení kolem kostela,“ uvedl starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že radní doporučili zastupitelstvu poskytnout farnosti dotaci ve výši 600 tisíc korun. Zastupitelé tento návrh jednohlasně podpořili.

Jiří Žůrek