Město Valašské Meziříčí ocenilo čtveřici osobností
Město Valašské Meziříčí ocenilo čtveřici osobností

Val. Meziříčí - Valašské Meziříčí ocenilo ve čtvrtek 16. ledna čtveřici významných osobností. Seznam laureátů Ceny města rozšířili Ivan Jakeš a Ivo Skoček. Cenu starosty převzal Jindřich Zeť a Čestnou občankou města Valašské Meziříčí se stala Zheni Mihailova.
   Vedle poděkování za dosavadní činnost, propagaci a prezentaci Valašského Meziříčí převzali laureáti z rukou vedení města dar, pamětní list a také kytici. Čekal na ně i krátký rozhovor, v němž se ohlédli za svou dosavadní prací a překvapení v podobě vystoupení multižánrového smyčcového kvarteta - Husak Quartet.
Zheni Mihailova
   Ředitelka Státního kulturního institutu Dvoreca v bulharském Balčiku Zheni Mihailova navštívila Valašské Meziříčí poprvé v roce 2013 a hned zorganizovala velkou putovní výstavu prací Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí v Bulharsku. Spolupráce DKI Dvoreca a SUPŠ sklářské je velmi aktivní také v rámci dalších společných projektů. Od roku 2015 Zheni Mihailova pravidelně podporuje také letní stáže a plenéry pro sociálně slabší studenty v Balčiku, kterými prošlo přes 350 studentů.
   Často navštěvuje i valašskomeziříčský klubu přátel Bulharska. Jako zkušená PR manažerka významně pomáhá propagovat naše město v Bulharsku a stála také u zrodu partnerství Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko s regionem Balčik. V roce 2018 se stala nositelkou ceny Krásenská stopa za zásluhy v oblasti kultury.
   Čestné občanství obdržela Zheni Mihailova jako zvláštní projev úcty za zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu města Valašské Meziříčí. „Je to pro mne nejen velká čest, ale také zodpovědnost do další vzájemné spolupráce. Ocenění si opravdu moc vážím,“ svěřila se Zheni Mihailova.
Ivan Jakeš
   „Vždy jsem se snažil tvořit tak, abych potěšil duši lidí,“ říká Ivan Jakeš - sochař, malíř, keramik a průmyslový výtvarník, který letos oslaví krásných 85 let. Rodák z Velkých Karlovic žije ve Valašském Meziříčí od roku 1967.
   Původní profesí elektromechanik absolvoval roční soukromou přípravu u malíře Františka Podešvy a poté Státní uměleckoprůmyslovou školu Zdeňka Nejedlého v Uherském Hradišti - ateliér modelování nových hmot u akademického sochaře Luďka Havelky, přičemž kresbě se učil také u Karla Hofmana a malbě u Vladimíra Hrocha. Poté působil jako průmyslový návrhář plastikových výrobků v Jablonci nad Nisou a Liberci. Od roku 1967 rozvíjel svou designérskou praxi ve valašskomeziříčských sklárnách. Vedle průmyslového designu se věnoval sochařství a malířství. Na volnou uměleckou tvorbu se plně soustředil po odchodu z průmyslové výroby v roce 1976. Jeho dílo je zastoupeno ve veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. „Vytvořil jsem asi 30 monumentálních děl, která jsou součástí architektury po celé Moravě, a mám za sebou na 50 samostatných autorských výstav. Věřím tedy, že za mnou něco zůstane,“ svěřil se Ivan Jakeš, pro nějž byl vždy velkou inspirací právě jeho první učitel: „František Podešva byl důležitým prvkem v mém životě. Nejen, že mne nasměroval a inspiroval umělecky, ale také v další životní dráze.“
   Cenu města za rok 2019 získal Ivan Jakeš jako ocenění za působení v oblasti výtvarného umění a šíření dobrého jména města Valašské Meziříčí doma i v zahraničí.
Ivo Skoček
   Od roku 1995 stojí v čele oddílu TOM Zlaté šípy a od roku 2005 je vedoucím a spolutvůrcem Vrtule – světa her a poznání. Ivo Skoček je také autorem knihy Táborová dobrodružství a dalších tiskovin či táborových filmů. Působí i jako lektor a organizátor celorepublikových vzdělávacích kurzů a akcí. Je autorem a tvůrcem interaktivních výstav, naučných stezek, herních prvků pro děti a mládež a také místopředsedou Asociace turistických oddílů mládeže ČR.
   Cenu města Valašské Meziříčí za rok 2019 obdržel za dlouholetou úspěšnou činnost v oddílu Zlaté šípy a práci s mládeží. „Nominace na Cenu města i samotné ocenění mě hodně překvapily. Zároveň ale musím říct, že také potěšily. Je to ocenění nejen mé práce, ale celého týmu lidí, s nimiž spolupracuji. Bez nich by to rozhodně nešlo a moc jim za všechno děkuji,“ řekl s úsměvem Ivo Skoček.
Jindřich Zeť
   Bezmála dvě dekády je Jindřich Zeť voleným předsedou výboru Klubu seniorů, který dnes působí při Kulturním zařízení města Valašského Meziříčí. Klub organizuje pro téměř 350 členů kondiční cvičení nebo hodiny jógy a dlouhou tradici má také sborový zpěv. Senioři se zajímají o výuku cizích jazyků či o setkání s filatelisty a sběrateli. Aktivně se také vzdělávají a účastní kulturních i společenských akcí. „Mým prvotním záměrem při vstupu do tehdejšího Klubu důchodců bylo přiblížit jeho členům počítače a vše co s nimi souvisí. Sám jsem po absolvování večerní průmyslovky pracoval jako konstruktér a využíval k tomu právě počítač,“ zavzpomínal Jindřich Zeť a pokračoval: „Rád pracuji s lidmi a snažím se jim zpříjemnit jejich stáří. Sám přitom nemám čas stárnout. Byl bych ale rád, kdyby se našel můj nástupce a já mu mohl funkci předat.“
   Jindřich Zeť, který letos oslaví kulatých 80 let, je také spoluautorem knihy Valašské Meziříčí objektivem času. Ta zachycuje historii města od roku 1865 do 80. let minulého století v 750 fotografiích. Cenu starosty města Valašské Meziříčí obdržel Jindřich Zeť za dlouholetou práci v Klubu seniorů a jako morální ocenění dlouholeté práce v oblasti historie.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí