Město Rožnov vybuduje novou smíšenou cyklostezku
Město Rožnov vybuduje novou smíšenou cyklostezku
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Město Rožnov pod Radhoštěm na začátku června zahájí výstavbu smíšené komunikace pro pěší a cyklisty na ul. 5. května a ČS. armády u starého hřbitova. Celkově se jedná o úsek v délce 221 metrů, přičemž součástí stavby bude úprava přechodu pro chodce na ul. 5. května. Stavební práce by měly být dokončeny v srpnu 2024. Celková finanční náročnost akce dosahuje výše 4 milionů Kč, výrazná část však bude hrazena z dotačního programu.

Výstavba nové smíšené komunikace zahrnuje několik důležitých aspektů. Prvním z nich je samotná smíšená komunikace, která bude sloužit jak pěším, tak cyklistům. Tato komunikace bude oboustranná a její celková délka bude 221 metrů, což zajistí plynulé a bezpečné spojení mezi dvěma významnými ulicemi města. Kromě samotné komunikace projekt zahrnuje také úpravu přechodu pro chodce přes ulici 5. května.

Práce budou probíhat po polovinách vozovky, aby byl zajištěn plynulý provoz i během stavebních prací. Tento úsek prací je plánován na polovinu léta 2024. Další významnou součástí projektu je instalace mobiliáře a sloupů veřejného osvětlení podél nové cyklostezky. Tato infrastruktura zvýší komfort a bezpečnost uživatelů komunikace, ať už půjde o pěší nebo cyklisty. Estetickou a ekologickou hodnotu projektu zvýší sadové úpravy podél celé cyklostezky, které přispějí k příjemnému prostředí a podpoří udržitelnost městského prostoru.

Celkové náklady na výstavbu tohoto projektu činí 3 735 000 Kč. Financování bude částečně (85%) hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), konkrétně z 35. výzvy zaměřené na Cyklodopravu. „Chceme, aby se lidem v Rožnově dobře žilo a k tomu jednoznačně patří kvalitní veřejný prostor. Postupně ve městě budujeme cyklostezky a právě tato, u starého hřbitova, je první částí cyklostezek v lokalitě 1. máje. Komunikace bude smíšená, tedy jak pro cyklisty, tak i pro pěší a nahradí tedy současný panelový chodník. Tento projekt je dalším krokem v naší snaze o vytvoření moderního a bezpečného městského prostředí,“ uvedla místostarostka města Markéta Blinková.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm