Ludmila Pavelková získala krajské ocenění
Ludmila Pavelková získala krajské ocenění
foto: Jiří Balát

Val. Meziříčí - V uplynulých dnech vyhlásil Zlínský kraj letošní výsledky ankety Pracovník roku v sociálních službách. Oceněna byla také Ludmila Pavelková, která ač sama nevidomá aktivně pomáhá druhým.
   Obecně lze říci, že práce v sociální oblasti a pomoc druhým je spíše posláním, než čím jiným. Dokládá to i Ludmila Pavelková, která i přes svůj hendikep dlouhodobě pracuje s nevidomými a osobami s těžkým zrakovým postižením. Proto ji také představitelé valašskomeziříčské radnice navrhli na udělení ceny Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje pro rok 2020. „Paní Pavelková je dlouhodobou aktivní členkou týmu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Valašské Meziříčí a vede pracovní skupinu Lidé se zdravotním postižením. Svým milým, lidským a odpovědným přístupem stmeluje lidi kolem sebe a osobním příkladem je motivuje. Je živoucím důkazem toho, že i člověk se zdravotním postižením, dokáže překonat svůj hendikep a být prospěšný celé komunitě,“ je přesvědčena místostarostka Zdislava Odstrčilová, která zároveň dodává: „Ludmila Pavelková sice nevidí očima, ale o to více dokáže vnímat svým vnitřním zrakem potřeby lidí se zdravotním postižením. Díky její iniciativě máme ve Valašském Meziříčí a okolních obcích zajištěny velmi kvalitní služby pro slabozraké a nevidomé.“
   Ocenění za svou dlouhodobou práci převzala nyní Ludmila Pavelková ve Zlíně. „Velmi si jej vážím a je pro mne velkým závazkem pro další práci v sociální oblasti. Zároveň moc děkuji všem kolegům a dalším lidem v čele s místostarostkou Zdislavou Odstrčilovou, se kterými je výborná spolupráce. Každý jeden člověk, zvláště ten hendikepovaný, nic nezmůže. Pouze při týmové práci, asistenci a velmi dobrém rodinném zázemí, je možné něčeho dosáhnout,“ říká Ludmila Pavelková.

Ludmila Pavelková
   V oblasti sociálních služeb pracuje Ludmila Pavelková od roku 2013, kdy absolvovala speciální kurz pro osoby se zrakovým postižením na ústředí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (dále SONS). Pracuje s osobami nevidomými a s těžkým zrakovým postižením, kterým předává vlastní praktické zkušenosti, psychickou podporu a pomáhá jim tak zvládat těžkou životní situaci. Jelikož je osobou takzvaně později osleplou v průběhu svého života, absolvovala spoustu speciálních kurzů od základních po instruktorské. Spolu s dalšími vidícími kolegy plánuje, organizuje a vyhodnocuje různé druhy volnočasových aktivit (vzdělávací, sportovní, kulturní a další). Poslední dva roky se stala jmenovanou členkou sociálně právní komise na ústředí SONS, kde svými poznatky přispívá k návrhům do legislativy v rámci odstraňování bariér, prosazování nároků a požadavků pro osoby se zdravotním postižením. Svými znalostmi pomáhá také v Manažerském týmu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí