Lidé v Hrachovci se ptali vedení města
Lidé v Hrachovci se ptali vedení města
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Na konci listopadu diskutoval starosta Robert Stržínek, místostarostka Zdislava Odstrčilová, ředitel městské policie Jan Camfrla a vedoucí odboru komunálních služeb radnice David Černoch s obyvateli Hrachovce. Zjišťovali potřeby této městské místní části a nastínili plánované investice v příštím roce.
   Nejvýznamnější investicí v Hrachovci má být rekonstrukce šaten a zázemí v areálu místního fotbalového klubu, které slouží širokému spektru sportovců. „V rozpočtu na příští rok předběžně počítáme také s částkou cirka milion korun na demolici objektu, který zasahuje do cesty v takzvaném esíčku pod Kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Po jeho odstranění zde budeme moci vybudovat tolik potřebný chodník až na horní konec do lomu. Nyní připravujeme projekt a příští rok bychom chtěli podat žádost o stavební povolení,“ popsal další důležitou investici starosta Robert Stržínek. V součinnosti s osadním výborem Hrachovec chce radnice pokračovat v opravě místních komunikací a město žádá také o dotaci na výměnu stávajícího veřejného osvětlení za nová LED světla. „Neméně důležité bude i vybudování plošiny a bezbariérového přístupu do místního kulturního domu. V připravovaném rozpočtu zatím počítáme s částkou 400 tisíc korun. Mělo by se tak jednat o další projekt řešící větší bezbariérovost Valašského Meziříčí a jeho místních částí,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová.
   „Shodli jsme se také, že příští rok upravíme prostranství vedle kulturního domu. Stávající odpadové hnízdo necháme přesunout na vhodnější místo a prostor, v němž jsou vysazeny lípy svobody, upravíme tak, aby zde vzniklo příjemné posezení,“ nastínil Radek Vaigl, předseda osadního výboru Hrachovec.
   Lidé se také dotazovali na nový systém svozu a třídění odpadu u rodinných domů, který radnice spustí od 1. ledna 2020.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí