Zlínský kraj vyzval veřejnost k předkládání nominací na ocenění za významný přínos v oblasti kultury
Zlínský kraj vyzval veřejnost k předkládání nominací na ocenění za významný přínos v oblasti kultury
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání nominací na udělení ocenění za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz). Návrh na ocenění lze zaslat na Krajský úřad Zlínského kraje do 31. srpna 2021.
   „V našem kraji žije řada osobností, které přispívají ke kulturnímu rozvoji regionu a zaslouží si uznání. V předchozích letech ocenění PRO AMICIS MUSAE obdrželi například herec Boleslav Polívka, akademický sochař Otmar Oliva, hudebnice Vlasta Grycová nebo spisovatel Josef Holcman. Věřím, že i v letošním roce se podaří vybrat vhodného kandidáta či kandidátku,“ řekla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblast kultury a školství.
   Oceněna může být žijící osoba starší 18 let, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či působí v oblasti kultury, výrazně zasáhla do oblasti kultury, případně zviditelnila kraj v této oblasti.
   Návrh na ocenění může podat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba - obce, města, společenské a kulturní instituce, která zašle vyplněný nominační formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, případně doručí osobně na odbor kultury a památkové péče. Kontaktní osobou je v tomto případě Andrea Šumberová (kancelář 1338, email: andrea.sumberova@kr-zlinsky.cz).
   Nominační formulář a další informace zájemci najdou na stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/vyzva-k-predkladani-nominaci-pro-amicis-musae-2021-ud-22727.html
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje