Zlínský kraj pravidelně podporuje divadla v kraji, dotaci má pro ně připravenu i letos
Zlínský kraj pravidelně podporuje divadla v kraji, dotaci má pro ně připravenu i letos
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji působí dva profesionální divadelní soubory, a to Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště. K oběma těmto divadlům s celokrajskou působností přistupuje Zlínský kraj jednotně a k jejich vícezdrojovému financování pravidelně přispívá formou individuálních dotací z Fondu Zlínského kraje shodnou částkou ve výši 2 milionů korun.
   „Zlínský kraj tedy Slováckému divadlu i Městskému divadlu Zlín pravidelně přispívá formou individuálních dotací, podpora se pohybuje ve výši 2 miliony korun. O stejnou částku požádala divadla i letos. Radní Zlínského kraje na pondělním zasedání doporučili krajskému zastupitelstvu poskytnutí dotace v této výši schválit,“ uvedla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, odpovědná za oblast kultury.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje