Zlínský kraj chce poslat do kultury přes 5 milionů korun
Zlínský kraj chce poslat do kultury přes 5 milionů korun
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Na posledním březnovém zasedání krajští radní schválili poskytnutí dotace ve výši 100 000 korun spolku Malovaný kraj na vydání prvních dvou letošních čísel stejnojmenného národopisného a vlastivědného časopisu. Další dotace, jejichž celkový finanční objem dosahuje částky 5 250 000 korun, projednají na základě návrhu radních krajští zastupitelé.
   „Projekty, které jsme již podpořili, nebo pro ně dotace navrhujeme, výrazně ovlivňují kulturní život v našem regionu a jsou s ním úzce spjaty. Navíc také korespondují se strategickými zájmy a cíli Zlínského kraje v oblasti uchování jeho nehmotného kulturního dědictví,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství. „Časopis Malovaný kraj, kterému jsme již dotaci schválili, se řadí k celosvětové špičce multioborové databáze kvalitních periodik využívaných velmi často vysokými školami a odbornými institucemi. Pro nás je cenný také v tom, že dokumentuje živou kulturu a folklor ve Zlínském kraji, který je z hlediska etnografického mimořádně bohatý,“ uvedla Zuzana Fišerová.
Krajská rada dále Zastupitelstvu navrhuje ke schválení dotace v tomto členění:
- 2 000 000 korun pro Slovácké divadlo v Uherském Hradišti na kulturní činnost v roce 2021
- 2 000 000 pro Městské divadlo Zlín (ke stejnému účelu)
- 900 000 korun spolku Asociace českých filmových klubů na 47. Letní filmovou školu Uherské Hradiště
- 350 000 korun spolku Regionální filmový fond na rozvoj a propagaci filmového průmyslu ve Zlínském kraji.
  Podle informací radní Zuzany Fišerové jsou v jednání i finanční podpory dalším významným organizátorům kulturních akcí, například na Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně nebo na Dny lidí dobré vůle ve Velehradě.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje