Zemřel Miroslav Ekart
Zemřel Miroslav Ekart

Vsetín – Folklorní obec zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel v neděli 30. ledna dlouholetý choreograf a umělecký vedoucí Folklorního spolku Vsacan Miroslav Ekart.

Spojení Miroslava Ekarta s folklorem se datuje od roku 1948, kdy začal tančit ve Valašském krúžku Vsacan. O pět let později se již stal vedoucím taneční skupiny a uměleckým vedoucím přejmenovaného Souboru valašských písní a tanců Vsacan. Postupně začal vytvářet taneční repertoár souboru – nejdříve jednoduché valašské tance, které postupně vyměnil za složitější choreografické úpravy a taneční bloky.

Miroslav Ekart připravoval soubor na jednotlivá vystoupení, tvořil programy, vytvářel scénáře a chystal režie. Vždy mu záleželo na vynikající úrovni, vyrovnanosti taneční, pěvecké a muzikantské složky. Zároveň ale těžce nesl případné nezdary. Vychoval v mnoha generacích desítky tanečníků a tanečnic.

Celý jeho rodinný život byl podřízen práci v souboru, dával mu veškerý volný čas. Jeho odměnou byl úsměv tanečníků a muzikantů, úspěch souboru na nejprestižnějších scénách po celé Evropě a radost z toho, že Vsacan národopisem reprezentuje Vsetín, Valašsko, ale i celé Československo při zahraničních zájezdech.

Miroslav Ekart byl i vynikajícím tanečníkem sólového mužského tance odzemek. Měl k tomu veškeré předpoklady. Fyzická síla, sportovní obratnost a především píle při nácviku ho zařadily v té době mezi nejlepší odzemkáře. Působil v porotách při soutěžích, byl i poradcem a členem Rady pro valašský odzemek při skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm a věnoval veškeré úsilí tomu, aby byl tento tanec zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Folklorní soubor Vsacan byl pro Miroslava Ekarta velkou láskou. Na čtyři desetiletí vedl jeho seniorskou skupinu, která je vůbec nejstarší národopisnou skupinou v České republice.

Za svou dlouholetou práci si Miroslav Ekart vysloužil v roce 2019 u příležitosti svých devadesátin ocenění Zlínského kraje za celoživotní přínos v oblasti folkloru a dlouhodobou propagaci rodného kraje. Nevěnoval se ale jen folkloru. Patřil například také do zakládajícího týmu Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku a organizoval jeho zahajovací program.

V Miroslavu Ekartovi ztratil folklorní svět a také naše Vsetín výraznou osobnost, která se ale současně stala jedinečnou inspirací pro své následovníky.

Poslední rozloučení s Miroslavem Ekartem se uskuteční v sobotu 5. února od 14 hodin v kostele Horního sboru Českobratrské církve evangelické Vsetín.

Michal Horský