Zastupitelé schválili dotaci pro divadla i na Národní cyrilometodějskou pouť
Zastupitelé schválili dotaci pro divadla i na Národní cyrilometodějskou pouť
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Zastupitelé Zlínského kraje schválili individuální podporu ve výši 2,1 milionu korun pro každé z obou profesionálních divadel regionu: Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Rovněž odhlasovali dotaci 300 tisíc korun na Liturgickou slavnost sv. Cyrila a Metoděje, která je součástí Národní pouti na Velehradě 5. července.

„Všechny tyto projekty korespondují s cíli zakotvenými ve strategických dokumentech Zlínského kraje, kdy je zohledňován zájem o uchování nehmotného kulturního dědictví regionu,“ uvedla radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.

Dotace pro profesionální divadelní scény jsou určeny pro nastudování nových inscenací, velehradská národní pouť pak představuje největší kulturně náboženskou akci na území celé České republiky, kterou v přímém přenosu vysílá i Český rozhlas a Česká televize.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje