Zastupitelé podpořili obnovu a restaurování památek
Zastupitelé podpořili obnovu a restaurování památek
Sousoší Getsemanské zahrady foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Valašskomeziříčští zastupitelé se během svého posledního jednání zabývali finanční podporou pro majitele památek v centru města. Radnice na jejich restaurování a opravy poskytne letos téměř 650 tisíc Kč.
   Na programu jednání bylo nejprve poskytnutí dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny města Valašské Meziříčí. Radnice obdržela celkem čtyři žádosti o dotaci, přičemž jedna z nich nebyla kompletní a proto ji zastupitelé nepodpořili. „Na základě doporučení Komise pro městskou památkovou zónu jsme schválili poskytnutí dotace na druhou etapu Opravy zděného a kovaného plotu kolem evangelického kostela a fary (celkové náklady 500 tisíc, dotace města 200 tisíc Kč), Restaurování kříže v Podlesí (náklady 146 tis., dotace 117 tis. Kč) a Opravu fasády domu číslo popisné 83 (náklady 490,9 tis., dotace 180 tis. Kč). Pro letošní rok jsme tak fond určený k obnově kulturních památek a zlepšení vzhledu historického jádra města, v němž byla alokována částka 500 tisíc korun, prakticky vyčerpali,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.
   Dále se zastupitelé zabývali výší finančního podílu města v rámci dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Pro Valašské Meziříčí je v tomto programu vyčleněna částka 200 tisíc Kč. Komise pro městskou památkovou zónu doporučila v rámci dotace ministerstva podpořit s podílem města Restaurování kamenných prvků barokní brány s erbem Žerotínů u zámku Žerotínů (celkové náklady 169,8 tis. Kč, dotace MK 80 tis. Kč a podíl města 89,8 tis. Kč) a Restaurování sousoší Getsemanské zahrady ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie (náklady 571 tis., dotace MK 120 tis., podíl města 58 tis. Kč). „Jedná se o dvojici významných valašskomeziříčských památek, které jsou nedílnou součástí našeho města. Proto jsem moc ráda, že se zastupitelé rozhodli jejich restaurování podpořit,“ dodala Yvona Wojaczková.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí