Zastupitelé podpořili obnovu a restaurování památek
Zastupitelé podpořili obnovu a restaurování památek
Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Během svého dubnového zasedání se valašskomeziříčští zastupitelé zabývali také tradiční finanční podporou pro majitele památek v centru města. Radnice na jejich restaurování a opravy letos poskytne téměř 270 tisíc Kč.
   Nejprve přišel na řadu bod týkající se poskytnutí dotací z Fondu regenerace Městské památkové zóny města Valašské Meziříčí (dále MPZ). Radnice tentokrát obdržela tři žádosti o dotaci, přičemž jednu doporučila komise pro MPZ k přidělení podpory z následujícího programu. „Na základě doporučení komise jsme schválili poskytnutí dotace na obnovu výkladce domu číslo popisné 71 na náměstí (celkové náklady 285 tisíc, dotace města 100 tisíc Kč) a také opravu zvonového systému, střechy a svodů kaple svatého Václava v Podlesí (náklady 146 tis., dotace 87 tis. Kč),“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.
   Dále se zastupitelé zabývali výší finančního podílu města v rámci dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Pro Valašské Meziříčí je v tomto programu vyčleněna částka 200 tisíc Kč. Komise pro MPZ doporučila z dotace ministerstva podpořit s podílem města dvě žádosti. „Jedná se o restaurování reliéfů apoštolů a okenních šambrán domu číslo popisné 118 na náměstí (celkové náklady 136 tis., dotace MK 100 tis. a podíl města 30 tis. Kč) a restaurování ostění farního kostela Nanebevzetí Panny Marie (náklady 228 tis., dotace MK 100 tis., podíl města 50 tis. Kč),“ přiblížila místostarostka Wojaczková a doplnila: „Každoročně podporujeme obnovu památek soukromých vlastníků a jsem ráda, že na tom nic nezměnila ani pandemie koronaviru. I díky této podpoře se stále daří zlepšovat vzhled historického jádra našeho města.“
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí