Zastupitelé podpoří kulturní organizace rekordní sumou
Zastupitelé podpoří kulturní organizace rekordní sumou
foto: Radovan Kocúrek

Vsetín – Vsetínští zastupitelé 20. prosince schválili rozdělení finančních prostředků v rámci prvního kola Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury na rok 2022. Celkem 11 subjektům uvolnili 2,82 milionu korun. Dalších 258 tisíc korun ponechali v rezervě pro druhé kolo uvedeného programu.

Dotační podpora organizacím působícím v oblasti kultury v posledních letech téměř pravidelně rostla. V roce 2018 jim město rozdělilo 1,53 milionu korun, o rok později 2,13 milionu a v letech 2020 a 2021 pak 2,82 milionu. „Celkový objem dotační podpory pro rok 2022 jsme navýšili na 3,1 milionu korun. Rozhodli jsme se tak z důvodu rostoucích nákladů zejména v oblasti energií, což má samozřejmě dopad i na činnost organizací v oblasti kultury,“ uvedl místostarosta pro oblast kultury Pavel Bartoň.

O programovou podporu mohly organizace žádat do 30. září letošního roku. Učinilo tak 15 subjektů, z nichž ale čtyři nereflektovaly na změny legislativy, v důsledku čehož nedodaly potřebné náležitosti, a jejich žádosti tak byly vyřazeny. V součtu se žadatelé ucházeli o příspěvek ve výši 3,96 milionu korun. Zastupitelé je podpořili částkou 2,82 milionu korun. „Zbývající 258 tisíc korun do původně vyčleněných 3,1 milionu jsme převedli do druhého kola programu. V něm budou moci o podporu žádat i ty organizace, jejichž žádost byla v prvním kole vyřazena. Samozřejmě ale bude nutné, aby dodaly všechny nově požadované náležitosti,“ dodal místostarosta.

A jak tedy vypadá rozložení dotací do kulturní oblasti? Folklorní spolek Jasénka obdrží 497 tisíc Kč, Folklorní spolek Vsacan 280 tisíc Kč, Vsacánek 257 tisíc Kč, Divadlo v Lidovém domě 1,46 milionu Kč, Loutkové divadlo Kohútek Vsetín 120 tisíc Kč, Filmový klub Vsetín 50 tisíc Kč, Fotoklub Vsetín 20 tisíc Kč, Regionální pěvecké centrum Vsetín 35 tisíc Kč, Pěvecké sdružení valašských učitelek 45 tisíc Kč, Pěvecký sbor Sonet 28 tisíc Kč a Divadlo Meteora 50 tisíc Kč.

Michal Horský