Základní umělecká škola Vsetín připravuje na duben pouliční výstavu výtvarných prací
Základní umělecká škola Vsetín připravuje na duben pouliční výstavu výtvarných prací
foto: DK Vsetín

Vsetín – Výtvarný obor ZUŠ Vsetín ve spolupráci s Domem kultury Vsetín a Městem Vsetín chystá pouliční výstavu žákovských prací, které vznikly během distanční výuky. Instalace výstavy s názvem „Člověče, nezlob se, jaro je tady!“ proběhne v dubnu na náměstí Svobody.
   „Tato iniciativa vznikla zcela spontánně v mé hlavě před čtrnácti dny. Má to být malé milé překvapení v časech ne moc dobrých a také poděkování rodičům. Z domácí tvorby je totiž vidět nejen práce žáků, ale též podpora, pomoc a velkorysost rodičů a hlavně jejich společný čas. Výstava ukáže desítky prací a možná dosáhneme až na stovku!“ uvedla za pořádající ZUŠ Vsetín Kateřina Davidová.
„Naplánovaná akce se nám líbila, a tak jsme nabídku ke spolupráci se ZUŠ Vsetín přijali. V této době s omezenou veřejnou službou kulturní činnosti jsme rádi poskytli technickou pomoc, aby se kultura a umění dostalo k co nejširší veřejnosti a navíc bylo ukázáno, že ani ZUŠ nezahálí a žáci doma za podpory rodičů tvoří,“ uvedla za spoluorganizátory Petra Vaňková, jednatelka Domu kultury.
   V průběhu dubna tedy mají obyvatelé Vsetína možnost zhlédnout na náměstí Svobody zhruba osm kruhových stojanů, které budou hrdě ukazovat fotky domácí tvorby žáků Základní umělecké školy Vsetín na téma Jaro. Výstava bude proměnlivá nejen podle počasí, ale každý týden bude doplněna o nové práce.
   „V počítači máme autentické obrázky z domácích ateliérů, ale nemůžeme Vás pozvat do prostor naší umělecké školy nebo do galerie. Právě proto najdete výstavu: Člověče, nezlob se, jaro je tady! během dubna venku - na náměstí Svobody, před kinem Vatra. Potěšte oko i duši, když půjdete náhodou kolem,“ závěrem pozvala Kateřina Davidová.
Mgr. Klára Blažková, PR Manager Dům kultury Vsetín s r. o.