Výstavba nového objektu Slováckého muzea přechází do druhé etapy
Výstavba nového objektu Slováckého muzea přechází do druhé etapy

Zlínský kraj – Výstavba nového objektu Slováckého muzea – Cyrilometodějského centra se nezadržitelně blíží do druhé etapy realizace. Od poklepání základního kamene uplynuly necelé dva roky. Stavební práce první etapy probíhaly s mírnými problémy rok a půl. Zanedlouho zedníky vystřídají odborné firmy, které zajistí realizaci nových expozičních ploch a kompletně vybaví zázemí pro pracoviště archeologického oddělení. To se do nové budovy přestěhuje z již nedostatečného zázemí v Uherském Hradišti.
  „Projekt mohl být realizován díky dotaci IROP, která by měla představovat 72,6 procent celkových nákladů. Spoluúčast kraje a muzea v této akci bude i tak téměř 34 milionu korun. O velikosti investice svědčí například skutečnost, že je to částka vyšší než roční příspěvek na provoz kterékoliv paměťové instituce kraje,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní pro kulturu a školství.
   „Během první etapy se nám podařilo dodržet jak časový, tak finanční harmonogram akce. Potýkali jsme se s celou řadou problémů, z nichž patrně největší byl nález a provrtání ložiska plynu pod budoucí budovou Cyrilometodějského centra, které jsme byli nuceni zajistit, a přeprojektovat celý systém vytápění. Všechny potíže se nám podařilo díky výborné spolupráci s projektantem i dodavatelem vyřešit tak, že nyní můžeme přistoupit k druhé etapě projektu, která obnáší výstavbu expozic a vybavení objektu," komentoval Ivo Frolec, ředitel Slováckého muzea, před započetím druhé etapy, která by podle plánu měla probíhat do června roku 2022. „Slovácké muzeum v Uherském Hradišti je důkazem, že paměťové instituce Zlínského kraje jsou respektované nejenom v odborných kruzích, ale zvládají i náročné investiční akce,“ myslí si Fišerová, radní pro kulturu a školství.
   „Přestože stavební práce zbrzdily archeologické nálezy a problémy s vytápěním, podařilo se projekt, do kterého je zahrnuta i revitalizace tří národních kulturních památek, udržet ve stanoveném rozpočtu 123 315 000 korun i časovém harmonogramu. Zhotovovateli se dokonce podařilo zkrátit termín předání stavby o tři měsíce, a to z prosince na letošní září,“ sdělila Jitka Zpěváková, ekonomka Slováckého muzea.
   V současnosti se dokončuje kompletace dokumentace k obsahové stránce expozičních ploch. Hlavní expoziční sál v druhém patře bude věnován době Velké Moravy. Další pak bude prezentovat muzejní archeologické sbírky a seznámí návštěvníky s pravěkem na Uherskohradišťsku. "Hlavní expozice nás provede životem a odkazem dvou významných osobností naší historie – sv. Cyrila a Metoděje. Cyrilometodějské centrum s přilehlým Památníkem Velké Moravy se stane jakousi výkladní skříní vzniklé certifikované evropské kulturní stezky, což bude mít výrazný vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu," zdůraznil Frolec.
   „Před několika týdny jsme se vrátili z cest po stopách našich věrozvěstů, respektive jejich žáků, na Balkáně. Pro návštěvníky v multimediální expozici připravujeme netradiční propojení minulosti se současností např. za pomoci interaktivní vizualizace kaple sv. Nauma nacházející se v klášteře na břehu Ohridského jezera v dnešní Severní Makedonii,“ sdělil Tomáš Chrástek, vedoucí archeologického oddělení Slováckého muzea.
   Objekt bude disponovat taktéž přednáškovým a prezentačním sálem pro veřejnost s možností zázemí pro školní výuku i studijní depozitář, které Slovácké muzeum získá díky novému zázemí specializovaného archeologického pracoviště. „Z komplexního hlediska je právě vybudování nových depozitních prostor jedním z nejdůležitějších aspektů stavby. Současné kapacity naší instituce jsou totiž zaplněny cca z 95 %. V jednom z depozitářů bude vybudována trezorová místnost, kde budou uloženy nejcennější předměty našich bohatých muzejních sbírek,“ doplnil Chrástek, který nezapomněl i na kulturně společenský přesah místa, kde objekt stojí: „Nová poloha archeologického pracoviště ve Starém Městě je ve své podstatě velmi symbolická. Byl zde položen základ naší archeologické sbírky z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století.“
Mgr. Tomáš Chrástek