Zlínský kraj poděkoval koncertem zdravotníkům zlínské nemocnice za skvělou práci během pandemie onemocnění covid-19
Zlínský kraj poděkoval koncertem zdravotníkům zlínské nemocnice za skvělou práci během pandemie onemocnění covid-19
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Zlínský kraj ocenil šest primářek a primářů včetně jejich týmů z Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB) za jejich výjimečné nasazení a špičkovou péči, kterou poskytovali a poskytují pacientům s onemocněním covid-19. Slavnostní akt se uskutečnil v rámci koncertu s názvem Poděkování Zlínského kraje zdravotníkům.
   „Naši zdravotníci nedělají svou práci kvůli pochvalám. Pomoc pacientům vnímají jako své poslání. Nicméně poděkování ze strany představitelů Zlínského kraje je určitě krásným gestem, kterého si velmi vážíme,“ konstatoval Michal Filip, předseda představenstva KNTB. „Chtěl jsem touto formou poděkovat nejen jménem svým, ale i celé Rady Zlínského kraje zdravotníkům za práci v době pandemie covid-19 a vyzdvihnout tím vše, co pro občany našeho regionu v této nelehké době udělali,“ vzkázal Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.
   V době vrcholu koronavirové pandemie ošetřovala KNTB pacienty na osmi standardních stanicích a také na stanicích intenzivní a resuscitační péče. Opakovaně patřila mezi nejvytíženější nemocnice v rámci celé České republiky, přesto dokázala i dalším zdravotnickým zařízením pomáhat s tzv. covidovými pacienty. V listopadu 2020 hospitalizovala během jediného dne více než 250 pacientů s tímto onemocněním, celkem jich bylo více než téměř dva a půl tisíce. „Tato obrovská zátěž vyžadovala součinnost, entuziasmus, nasazení a obětavost veškerého personálu nemocnice,“ upozornil Michal Filip. Dodal, že kromě zdravotníků KNTB si velké poděkování za pomoc na covidových pracovištích zaslouží také studenti středních zdravotnických škol a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vojáci Armády ČR a členové Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

V rámci Poděkování Zlínského kraje zdravotníkům byli z KNTB ocenění:

doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., koordinátor pro intenzivní péče ZK, člen krizového štábu kraje i krizového štábu nemocnice, jehož tým poskytoval resuscitační a intenzivní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Během 8 měsíců ošetřili 476 pacientů.
Mgr. Terezie Koníčková, vrchní sestra anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Na tomto oddělení se na péči o pacienty během 8 měsíců podílelo 148 nelékařských pracovníků, ať už kmenových zaměstnanců oddělení, nebo zaměstnanců jiných oddělení KNTB.
  MUDr. Zuzana Boháčová, primářka Centra klinické gerontologie, jejíž tým zahajoval péči o covid pozitivní pacienty a jako první v nemocnici budoval covidové oddělení. Během 9 měsíců tento tým zajišťoval péči na třech stanicích a ošetřil celkem 1010 pacientů.
MUDr. Pavol Skalka, primář Rehabilitačního oddělení. Jeho oddělení se zcela uzavřelo a zcela věnovalo péči o tzv. covidové pacienty. Rehabilitační oddělení poskytlo maximální možnou péči celkem 398 nemocným.
MUDr. Michal Pisár, primář oddělení urgentního příjmu a vedoucí lékař očkovacího centra. Očkovací centrum zahájilo provoz 4. ledna 2021 ve 20. pavilonu KNTB. Od 26. dubna zahájilo činnost Velkokapacitní očkovací centrum v prostorách PSG arény, od 16. srpna se očkuje opět v areálu KNTB. Na zajištění očkování se dosud podílelo 193 zaměstnanců z řad lékařů, sester a administrativních pracovníků. Do dnešního dne bylo naočkováno více než 140 tisíc zájemců.
MUDr. Gustáv Ondrejka, primář plicního oddělení, jehož tým patřil k nejvíce vytíženým, organizačně zajišťoval odběrová místa, očkování především rizikových pacientů a také aplikaci schválených anticovid léků. Zajišťuje i ambulanci, která sleduje pacienty s dlouhodobými zdravotními problémy po onemocnění covid-19.
Mgr. Zdeněk Dvořák, PR specialista KNTB, Mgr. Renáta Večerková, tisková mluvčí KNTB