Výstava Ničí těla Matěje Franka
Výstava Ničí těla Matěje Franka
foto: KZ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Vernisáž: 7. 12. 2022 v 18:00 – kurátor výstavy: Jakub Frank – výstava potrvá do 22. 01. 2023

Výstava Ničí těla poprvé pohromadě představuje Frankovy sochy lidských siluet vytvořené v průběhu posledních let. „Prázdné nebo vrstvené obrysy k nám promlouvají o bytí, o těle, čase, o prázdnotě a přítomnosti a bolesti. Výstavu věnuji potlačované bělo/ruské opozici, ukrajinským lidem vzdorujícím brutální ruské agresi a íránským protestujícím, které chce tamní režim odsoudit k trestu smrti.“mf

Matěj Frank je vizuální umělec často pobývající na dálnicích mezi Vídní, Chudobínem a Wroclawí. Zajímají jej pomalé proměny a pomíjivost. Zkoumá prostor prostřednictvím soch a zvukových instalací a zachycuje čas pomocí procesuálních kreseb a dlouhých performancí. Frankovým měřítkem času i prostoru je často lidské tělo, jak jeho vlastní, živé, tak zobrazené. Důležitou roli pro něj hraje náhoda, často pracuje na základě volného scénáře s více či méně očekávatelným výsledkem. Hledá vztahy mezi plností a prázdnotou, pomíjivostí a stálosti.

Frank coby člen spolku Bludný kámen je kurátorem a organizátorem výstav současného umění. Od roku 2016 je asistentem na katedře sochařství na Akademii výtvarného umění ve Wrocławi. Pravidelně se účastní mezinárodních projektů a výstav, jeho práce byly oceněny v mezinárodních soutěžích, získal stipendium polského Ministerstva kultury a národního dědictví i českého Ministerstva kultury.

Věří v lidskou zodpovědnost a vzájemný respekt.

Galerie Kaple