Výstava maleb a kreseb Josefa Hapky
Výstava maleb a kreseb Josefa Hapky

Vsetín - Ve vsetínském zámku jsou vystaveny malby a kresby Josefa Hapky z daru dědiců po jeho synovi, hudebním skladateli Petru Hapkovi.
   Muzeum regionu Valašsko získalo v loňském roce rozsáhlý dar, jehož součástí je více než 5 000 děl malíře Josefa Hapky. Předměty pocházejí z majetku umělcova syna Petra Hapky, který si jich velmi vážil a měl je uloženy ve svém domě v podhradí Okoře.
   Na zámku Vsetín jsou k vidění především krajiny a portréty, ale i drobné malby a skici z prostředí Hapkovy rodiny a žánrové scény, které ilustrují malířovu toulavou povahu.
   „Zastoupena je jak autorova raná tvorba z doby před studiem na akademii, tak mladší práce z doby, kdy se v rodném kraji usadil natrvalo,“ uvádí kurátorka Mgr. Kamila Valoušková.
   Většina vystavených prací je veřejně prezentována vůbec poprvé.
   Výstava potrvá až do 30. září.
Bc. Jana K. Bajanová, Muzeum regionu Valašsko