Výstava Lidé a krajina mého srdce ve Zvonice na Soláni
Výstava Lidé a krajina mého srdce ve Zvonice na Soláni

Soláň - V sobotu 23.března v 15.30 hodin bude v IC Zvonice Soláň zahájena výstava Lidé a krajina mého srdce. Výstava kreseb a pastelů doplněných verši básníka Miloslava Hrdého zahájí sochař Jan Zamazal za hudebního doprovodu folklorního souboru Leluja.
   Výstava potrvá do 9. května 2019 a po celou dobu bude připravena i dílnička pro děti, které si mohou namalovat obrázek. Náměty jeho kreseb a pastelů mají překvapivou bohatost a šíři.
   Rád kreslí člověka, který je součástí našeho světa i doby. Náměty pro portréty objevil a našel ve svých kamarádech, známých a ve vlastní rodině. Oslovují ho lidové folklorní slavnosti plné gest, života a přátelské atmosféry, která je mu tak blízká. Jeho častým námětem je také krajina, kterou zachycuje s jejím charakterem, náladou, světlem, atmosférou i zamlklostí až poetickou a řádem ročních období. Další oblastí kreslířského zájmu a lásky autora jsou květiny. Propracovanost a řemeslné mistrovství pastelů nesené jásavou a plnou barevností. Tyto pastely jsou dokladem hledání jedinečnosti a originality přírody a její velikosti.
Alena Vašutová, IC Zvonice Soláň