Veronika Psotková — Grácie
Veronika Psotková — Grácie

Val. Meziříčí – Výstava nesoucí název Grácie podle úvodní scenérie v hlavním prostoru Galerie Kaple, bude zahájena za přítomnosti autorky výstavy, na slavnostní vernisáži ve středu 20. dubna v 18.00 hodin. Vernisáž obohatí svým vystoupením Cimbálová muzika Bača.

Vernisáž: 20. dubna 2022 v 18:00
Vystoupí: Cimbálová muzika Bača
Výstava potrvá: 20.4.2022 — 10.6.2022

Grácie bohyně půvabu a krásy byly vždy zobrazovány ve trojici jako jsou tři druhy dobrodiní

DÁT, PŘIJMOUT, VRÁTIT…

„Při vytváření konceptu výstavy jsem došla k závěru, že pro mne není možné vytěsnit události posledních dvou let. Přijala jsem myšlenku, že mohu sochařsky - skrze figuru -ventilovat změť vlastních myšlenek a přetlak emocí. Postupným přeléváním námětů, plastických představ a jejich cizelováním jsem pro sebe vygenerovala jednoduchý osobní glosář, heslovitého rádce pro všední dny, pro složitý svět, ve kterém se banální jistoty proměnily v pohyblivou půdu pod nohama. Sochy se pro mne stávají jeho ilustracemi.
Centrálním motivem jsou Charitky neboli Grácie. Klasické sochařské a vůbec výtvarné téma, které je aktuální a rezonuje. Bohyně, které je víc než kdy jindy potřeba v sobě probouzet a udržet bdící. Svůj osobní glosář pak propojuji s prostory galerie a nechám ho prorůstat její architekturou… “, přiblížila výstavu Veronika Psotková

Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její plastiky tak odkazují jak na klasickou, tak soudobou figurální tvorbu. Od roku 2007 se paralelně ke své sochařské práci zabývá prostorovými instalacemi z drátěných soch, které šije z černé nebo pozinkované rabicové sítě. K tomuto materiálu došla v touze po odlehčení, doslova odhmotnění a rychlejší možnosti vyjádření. Tím, že jsou její sochy do velké míry transparentními skořepinami, mají snahu se prolínat do prostoru. Její dílo se tak stává dech beroucí prostorovou kresbou, která reaguje na dané světelné podmínky. Cílená práce s architekturou výstavního prostoru se zejména v posledních letech stává pro autorku zcela zásadní.

Veronika Psotková stále častěji využívá galerijní prostředí, pro které tvoří site - specific instalace a které ji umožnuje ještě více experimentovat se světlem. Umělé světlo pak hraje zásadní roli. Zdůrazňuje objem i strukturu, stejně jako kresbu stínu vznikající průsvitem skrz sochy.

Veronika Psotková ve svých dílech zpracovávala náměty autobiografického charakteru. Glosuje každodenní reálné situace, skrze které zkoumá samu sebe a svůj aktuální svět.

Sochařka a výtvarnice Veronika Psotková (*1981 v Opavě) je absolventkou ateliéru Sochařství I na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (MgA., 2009). Vytvořila řadu instalací ve veřejném prostoru. Její tvorba byla představena na samostatných i skupinových výstavách jak v České republice, tak i v zahraničí.

Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9:00 do 17:00 a o víkendu od 13:00 do 17:00. Návštěva galerií je podmíněna hygienickými pravidly, jež stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Více informací o výstavách naleznete na stránkách Galerie Kaple:

MgA. Vlasta Červenková, galeristka