Trumpetový workshop v ZUŠ Alfréda Radoka
Trumpetový workshop v ZUŠ Alfréda Radoka
Petr Kabil. foto: ZUŠ Alfréda Radoka

Val. Meziříčí - Středa 6. února 2019 patřila trumpetovému workshopu, který se uskutečnil v ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí. Jako přednášející přijal pozvání Petr Kabil, vynikající sólový trumpetista Janáčkovy filharmonie Ostrava a dlouholetý pedagog, který přednesl nejnovější poznatky o problematice hry na trubku.
   V rámci semináře získali účastníci nejen teoretický základ v oblasti techniky hry, správného dýchání, tvoření nátisku a další, ale také praktické zkušenosti techniky a nátiskových cvičení. Zájem o workshop projevila řada významných pedagogů ze základních uměleckých škol napříč republikou, kteří dorazili až z Poličky, Letovic, Polic nad Metují a dalších měst. Jak uvádí Aleš Kučera, pedagog ZUŠ Alfréda Radoka, „jsem rád, že naše škola podporuje workshopy, které obohacují znalosti pedagogů, které pak předáváme dál našim žákům. Neustálý růst je důležitou součástí naší profese.“
   Umělecká škola Alfréda Radoka pořádá workshopy pro žáky i učitele napříč všemi obory po celý rok. „Své zkušenosti k nám dovezli například Pavel Valdman a Miloš Dvořáček z oblasti bicích nástrojů, taneční techniku David Strnad nebo Vika Kozáková. Znalosti animace rozšířili a podpořili Pavel Hruboš a Zuzana Bahulová, oblast hudby Pavel Šporcl;“ uvádí Petr Hajdyla, ředitel školy. V nejbližší době, v průběhu března, chystá škola další workshop, a to pro žáky Literárně dramatického oboru s uznávaným režisérem, dramaturgem, scénografem a hercem nezávislé skupiny Kejklíř - Luďkem Richterem, který v roce 2009 získal cenu Ministerstva kultury. Richter přiveze mimo jiné znalosti tzv. autorského divadla, v němž jsou sami tvůrci autory divadelních výpovědí, s níž přicházejí komunikovat s divákem.
(md)