Krajská soutěž smyčců v ZUŠ Alfréda Radoka
Krajská soutěž smyčců v ZUŠ Alfréda Radoka
Ilustrační foto

Val. Meziříčí - První dubnový týden se do ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí sjedou nejlepší hráči smyčcových nástrojů z celého kraje. Ve čtvrtek 4. 4. 2019 se zde uskuteční krajské kolo celorepublikové soutěže v Komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.
   Celostátní soutěže, vyhlašovány Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, jsou hlavním nástrojem ve vzdělávacím systému škol. Díky nim je možné motivovat děti k systematické práci, lepším výsledkům a také identifikovat nadané žáky. „Díky účasti na soutěžích získávají žáci cenné zkušenosti, kdy musí zvládat trému, vystoupit před širokým publikem a k tomu podat ten nejlepší výkon. Je pro nás ctí hostit jedno z kol celorepublikové soutěže, které se koná pouze jednou za tři roky.“ říká Petr Hajdyla, ředitel školy.
   V rámci soutěže komorní hry se představí dua, tria až eventuálně noneta žáků ZUŠ, kteří hrají na smyčcové nástroje jako housle, viola, violoncello a kontrabas, případně v kombinaci s jinými nástroji. Odborná porota, tvořena pedagogy základních uměleckých škol a konzervatoří, posoudí výběr, kvalitu a stylovost provedení skladeb, a také přihlédne na zvukovou vyváženost souboru a další aspekty. Hra v souboru je velmi náročná z hlediska vnímání druhých. Je třeba, aby žáci aktivně reagovali na hru svých kolegů. Tím je podporován týmový duch žáků, neboť výkon závisí na hře všech hráčů. Nejlepší soubory mohou dále postoupit do celorepublikového ústředního kola, které se uskuteční v květnu v Jindřichově Hradci. Soutěž je volně přístupná všem, kteří si chtějí přijít poslechnout umělecké výkony žáků.
(md)