Svět kostiček Petra Šimra
Svět kostiček Petra Šimra

Vsetín - Muzeum regionu Valašsko, p. o. zve do zámku Vsetín na setkání s autorem výstavy Svět kostiček Ing. arch. Petrem Šimrem, Ph. D., které se uskuteční v neděli 7. října v 15 hodin.
   Petr Šimr vlastní dosud největší sbírku Lega u nás, v níž najdete na 2100 exponátů, a to jak továrních setů, tak modelů z vlastní nebo převzaté tvorby. Sběratel a stavitel je známý pod pseudonymem PEESKO a realizuje se také jako designér s originální ochrannou známkou.
   „Ve své zakázkové tvorbě vytváří například 3D architektonické modely, mozaiky, skulptury aj.,“ uvádí kurátorka výstavy Mgr. Olga Mehešová.
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Mehešová, tel.: 571 411 690, e-mail: mehesova@muzeumvalassko.cz, www.muzeumvalassko.cz
Bc. Jana K. Bajanová, Muzeum regionu Valašsko