Rožnovský rodák Tadeáš Kotrba vystavuje svá nejnovější díla
Rožnovský rodák Tadeáš Kotrba vystavuje svá nejnovější díla
foto: Anna Pleslová

Val. Meziříčí – Malíř Tadeáš Kotrba představuje v meziříčské Galerii Kaple své osobité pojetí obrazové instalace, na které pracoval přímo v prostorách galerie. Vernisáž se za přítomnosti autora uskutečnila ve středu 22. září. Úvodní slovo pronesla Tereza Špinková. Výstava potrvá do 14. listopadu 2021.
   Tadeáš Kotrba maluje figurální krajinné obrazy s motivem cesty, bariér či objevování nových prostor. Vychází z prožitých situací, reálné krajiny a výjevy vymalované na obrazech mohou připomínat až fotografické momentky v konturách.
   Jeho promyšlená posloupnost obrazů v obrazech, inteligentní způsob zacházení s obrazem-objektem jako narativní formou, souběžné prolínání malířského a grafického výrazu, navzájem se překrývající vrstvy minulého a budoucího, civilního i nadpozemského, poutají naši pozornost v syntetické intenzitě. Vnímáme rovinu osobní, rozpoznáváme čitelný příběh, hned ale vstupujeme do abstraktní krajiny. V posledních letech zakomponovává do svých typických fotografických scenérií figurativní kresby připomínající démony či anděly robustní vizáže inspirované tvorbou posledního období života otce Mária Kotrby. Obraz v danou chvíli získává dvě polohy, a to rovinu realistickou, vycházejícího z reálného života autora, s jakýmsi imaginárním světem stylizovaných postav.
   Prostoru Galerie Kaple se autor zhostil svébytným způsobem a zrealizoval instalaci obrazů zapadající přímo do prostředí Galerie Kaple. Na výstavě budou k vidění díla, která ještě nikdy nebyly vystavena i obrazy nesoucí v sobě ducha kaple.
   Tadeáš Kotrba vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti a poté v roce 2012 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafika I, J. Lindovský; ateliér hostujícího pedagoga J. Merty; ateliér Malba III, M. Rittstein. V roce 2011 uskutečnil stáž na Central Saint Martins College of Art and Design v Londýně, ve Valašském Meziříčí byl finalistou Ceny Rudolfa Schlattauera v roce 2016, vystavuje doma i v zahraničí.
   Výstavu je možné zhlédnout ve všední dny mimo pondělí od 9:00 do 17:00 a o víkendu od 13:00 do 17:00. Návštěva galerií je podmíněna hygienickými pravidly, jež stanovuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Více informací o výstavách naleznete na stránkách www.kzvalmez.cz v záložce Galerie Kaple.