Olejomalby v Kostce 1985–2020
Olejomalby v Kostce 1985–2020
foto: Hyzak

Vsetín - Tak se jmenuje výstava výtvarné tvorby vsetínského rodáka Karla Kostky, která 10. září otevře druhou polovinu sezóny 2020 v Galerii Stará radnice na Horním městě ve Vsetíně. Se svou výtvarnou tvorbou se pedagog, spisovatel a malíř Karel Kostka vrací do vsetínských výstavních prostor po 15 letech, a kromě svých raných děl představí obrazy z velmi úspěšného surrealistického období po roce 2000, současnou abstraktní tvorbu i své nejoblíbenější obrazy z celého tvůrčího období.
   PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D. (užívá též pseudonymy Karel Cubeca a Charles Bourke) se narodil ve Vsetíně. Dětství prožil s rodiči na Jasence, kde začal chodit do první třídy v malotřídce. Od páté třídy se dostal na městskou Horní školu a od šesté třídy navštěvoval školu Trávníky. R. 1980 maturoval na Střední zemědělské technické škole v Rožnově pod Radhoštěm, ale pěstitelem ani chovatelem se nestal – táhlo ho to k učitelství. Vystudoval Pedagogickou fakultu Palackého univerzity v Olomouci, obor český jazyk a občanská nauka a poté získal titul doktor pedagogiky. Následně začal vyučovat na Středním odborném učilišti elektrotechnickém ve Vsetíně, kde byl po roce 1989 jmenován ředitelem.
   V roce 1991 založil první soukromou střední školu v republice a dal jí své jméno – Kostka. Postupně vybudoval celý nový školský areál, sportovní halu a velký moderní domov mládeže. Dále působí na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a Přírodovědné a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Byl rovněž prezidentem vzdělávací společnosti se sídlem v Londýně a stále učí rekreologii na odborných stážích pořádaných od New Yorku přes Barcelonu až po Athény.
   Malbě se věnuje s přestávkami od roku 1985, v současné době tvoří v ateliéru přímo v centru Vsetína. Do roku 2001 prezentoval svá díla pod vlastním jménem, počínaje výstavou v Soho (New York, březen–duben 2001) zvolil na doporučení amerických galeristů pseudonym, který je v mezinárodním kontextu dobře zapamatovatelný, a je složeninou anglického a španělského překladu autorova jména. Svá díla vystavoval ve Španělsku, USA i na četných výstavách po celé ČR.
  Jeho tvorba směřuje do proudu imaginativní malby, z níž se vynořují prvky surrealismu a romantismu, a kde jsou reálné předměty a novotvary začleňovány do abstraktních krajin a tajemných snových prostorů. Neobyčejná výrazová intenzita spojená s filozofickým rámcem a překvapivými náměty se dotýká samé podstaty lidské emotivity a představivosti. Sám autor označuje svůj styl s nadsázkou jako “iluzivní antirealismus“.
   Cubeca se vědomě vyhýbá jednoduchým a nenáročně konzumovatelným sdělením. Předpokládá vnímavého diváka, který akceptuje boření bariér a teoretických východisek daných teorií umění. Sám stanovuje pravidla, těm oficiálním se spíše vyhýbá a někdy i vysmívá. Kompoziční napětí dosahuje bez programového úsilí, maluje jednoduše a nekomplikovaně, jakoby nezáleželo na samotné zobrazované věci, ale především na tom, co a jakou intenzitou bude zobrazovaná věc vyjadřovat.
(Z recenze amerického kunsthistorika Hanse Rosena, New York, Soho, 2001)
   Výstava bude zahájena ve čtvrtek 10. září v 17 hodin v Galerii Stará radnice ve Vsetíně. Úvodní slovo pronese JUDr. Jiří Drápal a o hudební doprovod se postarají žáci ze ZUŠ Kostka.
   Výstava potrvá do 11. října a bude otevřena denně mimo pondělí od 14 do 17 hodin.
Mgr. Klára Blažková, PR Manager Dům kultury Vsetín s r. o.