Odborná porota vybere nejlepší snímky a kolekce Interfotoklubu Vsetín 2018
Odborná porota vybere nejlepší snímky a kolekce Interfotoklubu Vsetín 2018
Plakát. foto: Hyzak

Vsetín - Od začátku července do 31. října mohli fotografové z celého světa prostřednictvím webových stránek interfotoklub.cz přihlašovat své fotografie do individuálních sekcí určených pro digitální fotografii a také do sekce určené pro fotokluby, jejichž členové mohou posílat své kolekce tištěných fotografií na adresu pořadatele soutěže, kterým je Dům kultury Vsetín.
   „Pro letošek jsme se kromě tradičních individuálních sekcí, určených pro černobílou a barevnou digitální fotografii na volné téma, rozhodli nově otevřít i sekci pro hudební a koncertní fotografii, k níž máme jako pořadatelé kulturních akcí blízko. Rozšířili jsme také možnost prezentace fotoklubů zvýšením počtu fotografií a autorů, které lze přihlásit do soutěže v rámci společných kolekcí,“ uvedl Zdeněk Holoubek, administrátor salonu.
   Porota ve složení Garik Avanesian, Andrey Yurlov, Jozef Danyi zasedne 10. listopadu, aby ohodnotila zaslané snímky a kolekce, udělila ocenění a medaile mezinárodních asociací FIAP, IAAP a ČFFÚ. Nejlepší kolekci fotografií v sekci fotoklubů bude udělena Grand Prix Města Vsetín.
   Nejlepší fotografie a fotografie akceptované do salonu pod čestným prezidentstvím prof. Mgr. Jindřicha Štreita dr. h. c. budou k vidění v prostorách Galerie Stará radnice a na Zámku Vsetín od konce ledna do konce března 2019.
Mgr. Klára Blažková, PR Manager Dům kultury Vsetín s r. o.