Nové expozice Muzea Kroměřížska se otevírají veřejnosti
Nové expozice Muzea Kroměřížska se otevírají veřejnosti
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – V Kroměříži dnes byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná hlavní budova Muzea Kroměřížska. Vznikly zde nové výstavní prostory včetně zázemí pro návštěvníky, kteří si zde mohou nově prohlédnout expozici hodin a hodinových mechanismů nebo interaktivní expozici o historii města Kroměříže. Všechny prostory jsou navíc bezbariérové. Investorem stavebních úprav za více než 47 milionů korun byl Zlínský kraj, který je zřizovatelem muzea. Využil při tom dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 32 milionů korun. Muzeum v jeho nové podobě si dnes prohlédli také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a krajský radní pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže a sportu Miroslav Kašný.
   „Loni a letos se Zlínskému kraji v oblasti kultury mimořádně dařilo, neboť jsme dosáhli na všechny dotace, na které jsme dosáhnout mohli. Díky tomu můžeme realizovat hned několik krásných projektů nejen zde v Kroměříži, ale také například rekonstrukci zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, obnovu památníku na Ploštině nebo revitalizaci hospodářského dvora v Rymicích. Jsem přesvědčen, že všechny tyto projekty jsou vymyšleny tak, že nám opravené objekty budou dobře sloužit a nebude do nich potřeba delší dobu výrazněji investovat. Všem, kteří se na rekonstrukci hlavní budovy Muzea Kroměřížska podíleli, patří velký dík,“ uvedl hejtman Jiří Čunek. Jeho slova doplnil radní Miroslav Kašný, jenž muzeu popřál spoustu spokojených návštěvníku, kteří si z něj do života odnesou cenné poznatky z historie.
   Stavební práce zde probíhaly v etapách po jednotlivých patrech, při zachování provozu muzea. Kromě vybudování nových expozic byla jejich součástí také výměna části oken a dveří v budově, instalace nového výtahu o větších rozměrech a nosnosti, rekonstrukce veškerých sociálních zařízení či vybudování archivu pro uložení propagačních materiálů. Architektonickými úpravami prošel rovněž vnitřní dvůr, který byl celý nově předlážděn malými kamennými kostkami. Ve dvorní části bylo muzeum rozšířeno o novou celoskleněnou přístavbu.
   Nejde o jedinou významnou investiční akci Zlínského kraje v městě Kroměříž. Rozsáhlé investice realizuje kraj v kroměřížských školách. Na kroměřížském gymnáziu proběhla oprava elektroinstalace (náklady 7,664 milionu korun), na Obchodní akademii byla dokončena rekonstrukce požární únikové cesty a vytápění (9,305 milionu korun), na Střední škole – Centru odborné přípravy technické byly rekonstruovány šatny a aktuálně zde probíhá rekonstrukce střechy tělocvičny a školní kuchyně (12,950 milionu korun). Na Tauferově střední odborné škole veterinární byla dokončena oprava pitevny a probíhá zde oprava vjezdu do domova mládeže (3,529 milionu korun), na Střední škole hotelové a služeb prochází rekonstrukcí společenský sál v objektu Pavlákova (6,558 milionu korun) a na Základní škole a Mateřské škole, F. Vančury se realizuje přístavba a úprava části budov B a C (36 milionů korun).
   Vůbec největší aktuálně realizovanou investiční akcí kraje v okrese Kroměříž je záchrana kulturní památky – hospodářského dvora v Rymicích, za téměř 130 milionů korun. Po dokončení stavebních prací zde vznikne expozice, která návštěvníkům přiblíží venkovský život našich předků. Na financování tohoto projektu zajistil kraj rovněž významnou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje