Noc kostelů zve do posvátných chrámů
Noc kostelů zve do posvátných chrámů
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj - 24. května ve večerních hodinách začne v řadě kostelů a modliteben oblíbená Noc kostelů. Ve Zlínském kraji bude připraven zajímavý program pro dospělé i pro děti v devadesáti sakrálních stavbách, v celé České republice se do akce zapojí přes 1 600 kostelů.
   V řadě křesťanských chrámů se rozezní varhanní koncerty, lidé si budou moci prohlédnout i prostory běžně ne zcela přístupné, jako například kostelní věže, kůry, krypty apod.
   „Návštěvníci budou mít opět příležitost poznávat duchovní a umělecké skvosty křesťanství, které nejsou pouze výrazem minulosti, ale i živé přítomnosti. O tom svědčí i bohatý kulturně-duchovní program, v němž nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky nebo divadelní představení, možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii, nebo jen v tichém zastavení vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů,“ slibují pořadatelé.
   Více na www.nockostelu.cz.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje