Muzeum rozšířilo svou sbírku obrazů malířky Jaroslavy Hýžové
Muzeum rozšířilo svou sbírku obrazů malířky Jaroslavy Hýžové
foto: Muzeum regionu Valašsko

Vsetín – Dalšího výrazného počinu ve své sbírkotvorné činnosti dosáhlo Muzeum regionu Valašsko. Organizace zřizovaná Zlínským krajem v uplynulých dnech dokončila složitý proces nákupu 29 obrazů významné regionální malířky Jaroslavy Hýžové. Cena dosáhla bezmála 800 000 korun, 70 procent pokryly dotace z Ministerstva kultury ČR.

Tvorba rodačky z Prostřední Bečvy, která je považována za jednu z nejvýraznějších výtvarnic regionu, měla dosud ve sbírce Muzea regionu Valašsko zastoupení v podobě 14 obrazů. V letošním roce se naskytla jedinečná příležitost vykoupit od rodiny Jaroslavy Hýžové další část jejího díla. Muzeum jednalo s pěticí majitelů žijících u nás a v Německu, nakonec se mu podařilo získat jedinečný soubor 29 obrazů zastupující různá období její tvorby. „Jsou mezi nimi díla z dob pražských studií, malby z 50. let minulého století i obrazy vztahující se přímo k jejímu životu a tedy i historii města Valašského Meziříčí. Zvláštní význam pak mají díla prezentující proměny rukopisu a výtvarného vývoje autorky, včetně příklonu k abstraktní tvorbě,“ přiblížila historička umění Muzea regionu Valašsko Kamila Valoušková (na snímku s obrazem Pomník smutnému městu).

Kupní cena obrazů dosáhla 795 000 korun. „Sedmdesát procent uhradilo Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím dotací ISO II pro výkup obrazů mimořádné historické hodnoty a Akviziční fond. Zbytek šel z našeho fondu investic,“ sdělil ředitel muzea Tomáš Vitásek.

Nákup nebývale velkého množství obrazů přináší hned několik pozitiv. Muzeum regionu Valašsko se díky tomu stalo veřejnou institucí s největší sbírkou díla Jaroslavy Hýžové. „Zároveň nám to otevírá nové možnosti prezentace díla této významné regionální výtvarnice. Část bude v roce 2022 vystavena na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. V roce 2023 pak plánujeme velkou výstavu kompletního díla na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, jejíž součástí bude i vydání monografie,“ dodal vedoucí odborného oddělení muzea Lukáš Spitzer.

Rozšíření sbírky kvitovala i radní pro školství a kulturu Zlínského kraje Zuzana Fišerová. „Nejde přitom jen o to, jak se muzeum stará o své sbírky. Ukazuje to, že si dokáže získat pro svoji potřebu další zdroje, což je v dnešní ekonomické situaci třeba hodnotit vysoce kladně,“ uvedla Fišerová. Ředitel muzea Tomáš Vitásek k tomu dodal: „Pro nás to je opravdu významný počin. Celý ten proces nebyl vůbec jednoduchý a já jsem rád, že se nám vše podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Děkuji všem, kteří se na tom podíleli.“

Jaroslava Hýžová se narodila 21. února 1915 v Prostřední Bečvě a zemřela 4. března 1992 ve Valašském Meziříčí. Původní profesí učitelka se vypracovala v uznávanou kreslířku a grafičku, která ve svém díle postaveném převážně na figurálních kompozicích tématicky čerpala z valašské krajiny a života v ní. Ostatně i ona sama se díky své tvorbě stala jeho nedílnou součástí.

Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzea regionu Valašsko