Muzeum připomíná výročí Josefa Wachtlera
Muzeum připomíná výročí Josefa Wachtlera
foto: Muzeum regionu Valašsko, p. o.

Vsetín – Důležité výročí historie města Vsetína připomnělo v dubnu Muzeum regionu Valašsko. Před 190 lety se stal majitelem Vsetínského panství Josef rytíř Wachtler (na snímku), jenž po sobě zanechal nesmazatelnou stopu i pro současnou generaci.
   Narodil se 23. prosince 1793 v Bratislavě. Do Vsetína ho přivedl sňatek se Sidonií Scharffovou, nemanželskou dcerou tehdejšího majitele panství Štěpána Illesházyho. Ten neměl vlastního dědice, a tak majetek ještě za svého života předal nemanželským potomkům. Wachtler od nich v dubnu roku 1831 podíly odkoupil a stal se jediným vlastníkem panství.
   Za své reprezentativní sídlo si vybral vsetínský zámek, který kvůli tomu prošel v letech 1833 – 1835 rozsáhlou rekonstrukcí. „Objekt do té doby sloužil pouze vrchnostenské správě, a tak se na jeho vzhled tolik nedbalo,“ vysvětlil historik Muzea regionu Valašsko Pavel Mašláň. Nákladná oprava vtiskla zámku současnou klasicistní podobu. Wachtler zvětšil i zámeckou zahradu, která ale zabrala část původního náměstí, což se nelíbilo vsetínským měšťanům a celou záležitost nakonec rozhodl ve prospěch Wachtlera až soud.
   Co se Wachtlerovi naopak nedařilo, byly jeho pokusy o podnikání. Zkoušel pěstovat cukrovou řepu a chmel, nevyšel záměr otevřít železné hutě a dostatek peněz negeneroval ani obchod se dřevem. „Přestože se neukázal jako příliš schopný podnikatel, jeho aktivity stály na počátku rozvoje dřevozpracujícího průmyslu, který ve druhé polovině 19. století přinesl velký rozmach Vsetína,“ dodal Mašláň. Josef Wachtler zemřel 21. října 1879 na panství Hohenwang ve Štýrsku. Podobnější informace najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz.
Jiří Koňařík, propagační pracovník Muzea regionu Valašsko