Městskou knihovnou roku 2020 je Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Městskou knihovnou roku 2020 je Masarykova veřejná knihovna Vsetín
foto: Knihovna Vsetín

Vsetín - Titul nejlepší Městská knihovna roku 2020 získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Jako druhá v pořadí se umístila Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a třetí pořadí v soutěži získala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.
   Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již pojedenácté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
   V letošním roce byla soutěž organizována podle nových pravidel. Za každý kraj nominovala odborná komise jednu knihovnu. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Předmětem hodnocení bylo i ocenění dvou nejvýznamnější akcí, které knihovna v uplynulém roce uspořádala. Do dalšího kola postoupilo 8 knihoven, které postupně navštívila hodnotitelská komise a na místě posuzovala úroveň prostředí knihovny, technické vybavení, sociální zázemí i exteriér. Pozornost byla zaměřena i na ocenění společenské a komunitní působení knihovny.
Charakteristika vítězné knihovny:
   Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí v příjemných prostorách vybavených moderním nábytkem a kvalitními informačními technologiemi. Poskytuje širokou paletu knihovnických a informačních služeb. Stále více rozvíjí knihovnu jako komunitní a vzdělávací centrum.
   Silnou stránkou knihovny je její systematická činnost pro děti a mládež. Pravidelně pořádá příměstské tábory, podporuje digitální gramotnost a bezpečnost na internetu, v knihovně působí klub CoderDojo. Účastní se projektu „S knížkou do života – Bookstart“ na podporu čtenářství v předškolním věku.
   Úspěšnou oblastí činnosti jsou akce zaměřené na region a jeho historii. Knihovna pracuje s lokální historií dlouhodobě, s citem a promyšleně. Bohatým informačním zdrojem je databáze valašských osobností, knihovna je vydavatelem Valašského komiksu, pořádá poznávací soutěže (Po stopách staříčků) a i poznávací stezku po vsetínských hospodách.
Vít Richter, Svaz knihovníků a informačních pracovníků