Krajský úřad hostí výstavu mapující stoletou spolupráci Česka a Norska
Krajský úřad hostí výstavu mapující stoletou spolupráci Česka a Norska
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Možnosti všestranné spolupráce mezi Zlínským krajem a Norskem byly hlavním tématem setkání představitelů kraje s norským velvyslancem Victorem Conradem Ronnebergem, které se včera uskutečnilo na krajském úřadě. Velvyslanec vyzdvihl aktivní spolupráci Zlínského kraje, jejíž počátek se datuje už do roku 2009. Poté na krajském úřadě slavnostně zahájil výstavu tematicky věnovanou vztahům mezi Českou republikou a Norskem v posledních 100 letech.

Velvyslance Norského království v Praze Victora Conrada Ronneberga přijal v pondělí 9. ledna na krajském úřadě hejtman Radim Holiš. Při jednání, kterého se účastnili také krajská radní Zuzana Fišerová, politický a ekonomický poradce velvyslance Terje B. Englund a poradkyně pro Norské fondy Helena Ganická, se zabývali spoluprací Zlínského kraje a Norska. Hovořili zejména o oblasti kultury a vzdělávání, ale také o možnostech spolupráce v dopravě, výzkumu či udržitelném bydlení.

Zlínský kraj je podle velvyslance velmi aktivní region, první spolupráce mezi ním a norským krajem Hedmark začala už v roce 2009. „Nyní máme schválený projekt zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti kreativního vzdělávání a provázanosti kultury se vzděláváním. V rámci tohoto projektu k nám v květnu přijedou experti z Norska, a naopak naše delegace chystá v září výpravu do Skandinávie,“ uvedla radní zodpovědná za kulturu a školství Zuzana Fišerová.

Další spolupráce je zaměřena na výměnu zkušeností mezi experty z krajských organizací a specialisty na dopravu a inovace v Norsku. Zahraniční cesta krajské delegace je naplánována na červen. „Jsem rád, že jsme v rámci této spolupráce aktivní, protože Norsko pro nás může být v mnoha ohledech inspirativní. Sdílení a výměna zkušeností může být pro obě strany velkým přínosem,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Za účasti velvyslance pak byla na krajském úřadě zahájena výstava mapující 100 let diplomatických vztahů Norského království a Československa/České republiky. Expozice deseti velkoplošných plakátů prezentuje souhrn největších událostí, jež se udály za dobu stoletého vztahu Česka a Norska. K vidění je ve 3. etáži do konce ledna.

Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje