Kraj zahajuje přípravu nového využití Čiperovy vily, chce ji zpřístupnit veřejnosti
Kraj zahajuje přípravu nového využití Čiperovy vily, chce ji zpřístupnit veřejnosti
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Radní Zlínského kraje se seznámili s námětem možného budoucího využití Čiperovy vily ve Zlíně. Snahou je najít pro tuto výjimečnou kulturní památku nové uplatnění tak, aby mohla být co nejvíc otevřena veřejnosti. Dům někdejšího ředitele firmy Baťa, zlínského starosty a československého ministra Dominika Čipery, byl od roku 1947 využíván jako dětský domov, nyní stále ještě dílčí část objektu slouží Dětskému centru Zlín, které se však bude za rok přemisťovat do vhodnějších prostor a Čiperova vila s přilehlým parkem se může stát novým kulturně společenským bodem života ve Zlíně.
„Projednali jsme záměr budoucího využití Čiperovy vily a okolní zahrady Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně. Vede nás k tomu zřetel na historický odkaz Dominika Čipery i morální zájem jeho rodiny, ale stejně tak i zájem veřejnosti. Proto se zabýváme myšlenkou vybudovat zde expozici, která by byla součástí návštěvnického okruhu zajímavých zlínských vil a také třeba místem pro konání vzdělávacích či kulturních akcí,“ přiblížila záměr krajská radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za kulturu a školství.
   Podle vedení kraje by v areálu mohl vzniknout i atraktivní prostor pro zprostředkování umění a výtvarných činností dětem i dospělým. Výhodou vily je její umístění mimo rušné městské centrum, v sousedství lesa, navíc velká přilehlá zahrada i komorní interiérová dispozice. „Právě rodinný charakter této stavby a přímý kontakt s přírodou nabízejí ideální zázemí nejen pro badatelské účely, ale také pro aktivity rodin s dětmi včetně menší kavárny, tvůrčích dílen a podobně,“ vysvětlila radní Fišerová.
   Ředitel Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Václav Mílek připomněl, že Čiperova vila představuje mimořádný objekt v kontextu zlínské architektury. „Je příkladem zajímavé kombinace racionálního klasicismu 30. let a poučení architektonickou modernou. Svým velkorysým charakterem, který připomíná spíš anglické venkovské sídlo, tak vybočuje z řady utilitárního zlínského konstruktivismu. Navrhl ji významný architekt Vladimír Karfík, který je třeba také autorem správní budovy č. 21, tzv. mrakodrapu.“
   Krajští radní, kteří si objekt v květnu prohlédli, uložili vedoucímu odboru investic zahájit projektovou přípravu akce „Rekonstrukce Čiperovy vily“, na niž chce Zlínský kraj čerpat dotace z evropských fondů.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje