Kraj při on-line semináři informoval zájemce o novém dotačním programu v kultuře
Kraj při on-line semináři informoval zájemce o novém dotačním programu v kultuře
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Formou videokonference uspořádalo oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje metodický seminář k novému dotačnímu programu na podporu kulturních akcí a aktivit nadregionálního významu.
   „V rozpočtu na rok 2021 je k tomuto účelu uvolněna částka 2 a půl milionu korun. Ve Zlínském kraji vznikají a jsou realizovány akce a projekty, které umí oslovit a přitáhnout návštěvníky z celé naší země i ze zahraničí. Je to díky úsilí a kreativitě lidí, kteří jsou navíc organizačně zdatní, a tak pomáhají propagovat kulturní bohatství regionu a zároveň i přispívat k rozvoji cestovního ruchu. Věříme, že v letní sezóně se tyto akce budou moci konat, byť třeba v upraveném nebo omezeném režimu,“ řekla Zuzana Fišerová, radní zodpovědná za kulturu a školství.
   Žadatelé mohou podávat žádosti od 8. března do 22. března do 15 hodin.
   Formulář je zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup a na webu kraje. Případné dotazy telefonicky zodpoví pracovníci oddělení kultury Krajského úřadu Zlínského kraje.
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje