Hejtman předal ocenění ve výtvarné soutěži dětí se zrakovým postižením
Hejtman předal ocenění ve výtvarné soutěži dětí se zrakovým postižením
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní výtvarné soutěže dětí a mládeže se zrakovým postižením s názvem RADOST TVOŘIT se v pondělí 30. května v rámci filmového festivalu uskutečnilo ve Zlíně. Téma letošního ročníku soutěže znělo „Sdílejme si, co je v nás“. Jedno z ocenění, Cenu Zlínského krajem, osobně předal hejtman Radim Holiš třináctileté Karolíně Amchové z 5. Základní školy Cheb za její práci nazvanou Pohled do duše. Tu vytvořila s pomocí televizní kamerové lupy.

„Nebylo jednoduché vybrat ze všech soutěžních obrázků jen jeden, protože uznání a obdiv si zaslouží všechny děti, které se do této soutěže zapojily a dokázaly, že i přes svůj hendikep dokážou vytvořit krásná dílka. Přeji jim, aby je malování i nadále bavilo a přinášelo radost nejen jim, ale i jejich okolí,“ řekl hejtman Radim Holiš.

Výtvarná soutěž RADOST TVOŘIT, která je společným projektem Zlín Film Festivalu a Speciálně pedagogického centra při Dětském domově, Mateřské škole, Základní škole a Praktické škole Zlín, představuje dovednosti dětí se zrakovým postižením a seznamuje širokou veřejnost s jejich specifickými výtvarnými projevy. Děti i přesto, že jsou slabozraké, se zbytky zraku či nevidomé, mají velmi bohatou fantazii a s velkým úspěchem dokážou vytvořit výtvarná díla, nad kterými se mnohdy tají dech.

Všechny doručené práce posuzuje odborná porota, jejíž členy jsou kromě výtvarníků i specialisté na oční vady a pedagogové, kteří dokážou posoudit vytvořené dílo s ohledem na zrakové postižení autora.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje