Den seniorů v Janíkově stodole
Den seniorů v Janíkově stodole
foto: Betakova

Rožnov – Na oslavu Dne seniorů proběhne v neděli 29. 9. 2019 od 15.00 v Janíkově stodole koncert plný hudby českých klasiků s citacemi z knih herečky a spisovatelky Ivy Hüttnerové s názvem Lístky do památníku v podání Musica Dolce Vita. Na scéně se představí Daniela Demuthová - mezzosoprán, Žofie Vokálková - flétna, Zbyňka Šolcová - harfa.
   Kromě skvostů české hudby jako je Smetanova Vltava nebo Luisina polka, Dvořákovy písně či známý Valčík D dur si vyslechneme i Blodkovo Andante cantabile, písně Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, ale též skladby tvůrců minulého století Vítězslava Nováka a Zdeňka Folprechta.
   Vstup na pořad pro seniory je zdarma.
   Akce probíhá ve spolupráci s T klubem – kulturní agenturou.
Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti, Národní muzeum v přírodě