Brány kostelů jsou letos návštěvníkům otevřené již po třinácté
Brány kostelů jsou letos návštěvníkům otevřené již po třinácté
Svatý Hostýn foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Již třináctým rokem je ve Zlínském kraji realizován projekt Otevřené brány, díky němuž mají návštěvníci během turistické sezóny, tedy od května do září, možnost zdarma navštívit významné sakrální památky ve Zlínském kraji a seznámit se s jejich historií a zajímavostmi.
   „Jsem ráda, že projekt Otevřené brány má ve Zlínském kraji již tradici. Návštěvníci mohou navštívit 26 kostelů, kde je čeká bezplatný výklad vyškolených průvodců. V loňském roce tyto památky přilákaly 87 tisíc návštěvníků. Velkým benefitem projektu je skutečnost, že v jeho rámci dostávají pracovní příležitost lidé, kterým se jinak práce shání obtížně – například maminky na mateřské nebo lidé v důchodu,“ uvedla Zuzana Fišerová, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství.
   Zlínský kraj je hlavním koordinátorem projektu, do kterého každý rok investuje půl miliónu korun určených na honoráře průvodců. Trvalým rozšířením podpory ze strany Zlínského kraje se stala propagace pomocí webových stránek www.otevrenebrany.cz a tištěných materiálů. „Pro návštěvníky jsou na webu připraveny průběžně aktualizované informace a volně ke stažení je mapa Otevřených bran, na které jsou zvýrazněna místa se všemi zapojenými objekty a také informace o otevírací době,“ dodala radní Fišerová.
   Za dobu své realizace si projekt získal oblibu široké veřejnosti a výborně doplňuje pestrou nabídku cestovního ruchu v kraji. V zapojených lokalitách stoupá bezpečnost v prezentovaných objektech a projekt rovněž přispívá ke všeobecné kulturní vzdělanosti.
   Otevřené brány byly pilotně zahájeny v roce 2009 a začínaly s devíti kostely, které navštívilo asi 40 tisíc zájemců. Z loňského celkového počtu téměř 87 tisíc návštěvníků bylo přes 81 tisíc z České republiky a téměř 6 tisíc ze zahraničí.
   Projekt je dobrým příkladem spolupráce Zlínského kraje, farností, obcí, měst a Arcibiskupství olomouckého. Inspirovaly se jím i další kraje, města a obce České republiky, obdobný program vznikl například v Moravskoslezském kraji, na Broumovsku či v Brně.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje