Až do 21. května je možno nominovat na ocenění knihovny a knihovníky
Až do 21. května je možno nominovat na ocenění knihovny a knihovníky
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Také letos ocení Zlínský kraj společně s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně práci veřejných knihoven v regionu. Kromě toho se ocenění tradičně dočkají i vybraní knihovníci.
„Práci knihovníků a veřejných knihoven si velmi vážíme. Proto i letos oceníme přínos konkrétních knihoven k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Cenu obdrží také vybraní knihovníci, a to za dlouhodobou či vynikající práci a mimořádné nebo výjimečné činnosti v oblasti knihovnictví či za přínos a nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací knihoven,“ uvedla radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, která má ve své gesci oblast kultury.
   Ocenění je udělováno každoročně zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům. Knihovny jsou hodnoceny nejen podle počtu svých uživatelů, výpůjček, kulturních a vzdělávacích akcí, ale pro ocenění je důležitý i vzhled a vybavení knihoven, péče o literární dědictví, zapojení do projektů, komunitní činnost knihovny apod.
   Návrh na ocenění mohou podávat občané ČR starší 18 let, odborná veřejnost, zástupci zřizovatelů a provozovatelů knihoven. Podané návrhy musí být zaslány v listinné podobě na adresu Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín nebo v elektronické podobě do datové schránky: xe9kk5r. Uzávěrka nominací je 21. května 2021.
    Nominační formuláře včetně pravidel pro ocenění jsou zveřejněny na stránkách knihovny www.kfbz.cz v sekci Pro knihovny a na stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci Kultura – Uznání a ocenění Zlínského kraje.
   Kontaktní osobou je Jana Tomancová z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (e-mail: tomancova@kfbz.cz, telefon: 573 032 509, 731 519 226).
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje