U dělníků z Ukrajiny jsou časté padělky dokladů o vzdělání
U dělníků z Ukrajiny jsou časté padělky dokladů o vzdělání
Čekání žadatelů před úřadem. foto: Policie ČR Zlín

Zlínský kraj - Policisté z odboru cizinecké policie se pravidelně účastní misí v zahraničí jako styční důstojníci pro doklady a migraci za účelem zefektivnění spolupráce mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem vnitra ČR zejména v oblasti vízové agendy. Hlavním cílem těchto misí je prověřování pravosti a platnosti dokladů a náležitostí předkládaných žadateli o pobytová oprávnění, monitorování událostí s možným vlivem na mezinárodní migraci a další činnosti spojené s odhalováním nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti jako je např. převaděčství, obchodování s lidmi, odhalování padělaných dokladů apod.
   Velmi častou destinací, kterou policisté z našeho krajského ředitelství navštěvují, je město Lvov na západní Ukrajině, která by se z pohledu nelegální migrace dala charakterizovat jako problematická a riziková. Ve Lvově se nachází Generální konzulát České republiky příslušný k podávání žádostí o pobytová oprávnění pro západní Ukrajinu, která je typická po levnou pracovní sílu směřující do České republiky. Podle policistů z cizinecké policie patří dělníci ze západní Ukrajiny mezi žádanou a početnou komunitu celkově tvořící 30 % populaci cizinců v Česku.
   Policisté z cizinecké policie mají velké zkušenosti s odhalováním padělaných dokladů a z tohoto důvodu jsou pro pracovníky ministerstva zahraničních věcí velkou pomocí, protože padělané doklady se ve Lvově vyskytují hojně. Podle kolegů, kteří v letošním roce absolvovali misi ve Lvově, se začátkem letošního roku vyskytovalo hodně padělaných rozhodnutí úřadu práce u krátkodobých víz, ale tento jev se podařil eliminovat. Každý rok lze zaznamenat nějaký nový trend v oblasti padělání dokladů, vloni to byly falešné bankovní výpisy a potvrzení, padělky rejstříků trestů, kterými žadatelé prokazují svou bezúhonnost a letos začaly dominovat padělané doklady o dosaženém vzdělání, které žadatelé předkládají při podání žádosti o tzv. zaměstnanecké karty, opravňující cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání.
Kolegové při kontrole žádostí odhalili přes dvacet padělaných dokladů.
Policisté z cizinecké policie se často účastní zahraničních misí. Při nedávné dvouměsíční služební cestě ve Lvově se kolegové zaměřili na žádosti o zaměstnanecké karty, které byly podezřele početnější než v uplynulém období. Za své dvouměsíční působení odhalili přes dvacet padělaných dokladů, kterými žadatelé deklarovali, že získali příslušné vzdělání nebo požadovanou odbornost. Padělky byly nejrůznějších typů - vysokoškolské diplomy nebo potvrzení a odsvědčení, které vydávají vzdělávací instituce na Ukrajině. Podle policistů byl nejkurióznější vysokoškolský diplom „bakalář – betonář“. Policisté ze svého působení na Ukrajině uvádí, že samotní žadatelé nejprve zapírají, přesvědčují, že školu skutečně studovali a předmětný doklad je originál. Jakmile jim jsou předloženy argumenty, tak přiznávají, že jim doklady někdo vyřídil zprostředkovaně a samozřejmě za úhradu. Žadatel se tímto na Ukrajině dopouští trestného činu, za který může dostat trest odnětí svobody až na tři roky. V případě, že je spolehlivě prokázáno, že se jedná o padělek, je navíc žadatel v rámci ochranných opatření navrhován na zařazení do evidence nežádoucích osob na dobu jednoho roku.
Doporučení českým zaměstnavatelům
Čeští zaměstnavatelé, kteří poptávají levnou pracovní sílu z Ukrajiny, by měli důkladně zvažovat, na koho se obrátí, koho pověří k vyřízení dokladů nutných na podání žádosti, jelikož se na Ukrajině vyskytuje velké množství subjektů, které na tomto vízovém procesu participují a tímto způsobem se obohacují. V případě pochybností zaměstnavatelům doporučujeme, aby se obrátili na cizineckou policii, která ověří podmínky a legálnost pobytu daného cizince na území České republiky. Vyhnou se tak případným komplikacích při náhodné kontrole cizinecké policie, která jim tak může výrazně zasáhnout do výrobního procesu. Například nedávno policisté z cizinecké policie v jedné firmě v Otrokovicích při pobytové kontrole zajistili hned devatenáct dělníků z Ukrajiny, čímž značně odčerpali firmě pracovní sílu.
Česká republika je pro dělníky ze západní Ukrajiny velmi žádanou destinací, jelikož je pro Ukrajince dostupná a mzdy jsou zde v podstatě větší než v sousedním Polsku nebo na Slovensku. Průměrná mzda u dělnických profesí se na Ukrajině pohybuje kolem 2000 - 3000 korun měsíčně.
por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje