Statistika kriminality za rok 2023. Objasněnost trestných činů je 65%
Statistika kriminality za rok 2023. Objasněnost trestných činů je 65%
Ilustrační foto

Zlínský kraj – V roce 2023 se pachatelé na Kroměřížsku dopustili 1 187 trestných činů (do současnosti jsme objasnili 65 %), stále se držíme na předních příčkách v rámci Zlínského kraje. V roce 2022 to bylo 1 167 skutků (objasnili jsme 66,7 %).

Vloni došlo na okrese Kroměříž ke třem vraždám. Všechny tři se podařilo objasnit. Násilných trestných činů jsme v roce 2023 řešili 144, což bylo o 7 skutků více než v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patřilo například úmyslné ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody, loupež či vydírání.

Mravnostních trestných činů jsme vloni šetřili 35, což je o 5 méně než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění, pohlavní zneužívání nebo úmyslné ublížení na zdraví.

Majetkových trestných činů jsme na Kroměřížsku v roce 2023 vyšetřovali celkem 454, což je o 50 více než v roce 2022. Toto číslo zahrnuje vloupání, např. do vozidel, rodinných domů, bytů, ostatních objektů, krádeže prosté, ale i poškozování cizí věci.

Hospodářských trestných činů jsme vloni vyšetřovali celkem 91, tedy o 14 méně než v roce 2022. V těchto případech se nejčastěji jednalo o úvěrové podvody, podvod a daňové delikty. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době.

Vloni jsme zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši přes 16 miliónů korun.

Velký nárůst skutků evidujeme u kybernetické kriminality, v této souvislosti jsme vloni řešili 185 trestných činů a 108 přestupků. Toto číslo bohužel rok od roku narůstá. Proto klademe velký důraz na prevenci proti tomuto druhu kriminality. Jedná se především o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod.

V rámci přestupkového jednání jsme vloni zaevidovali 10 722 přestupků, předloni 10 485 přestupků. Většinu z nich jsme vyřešili v příkazním řízení a to v počtu 8 110 kusů. Převážně se jednalo o přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a proti majetku, proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

por. Radomír Šiška, DiS., Policie ČR Zlín