Silničních pirátů loni ubylo
Silničních pirátů loni ubylo
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Městská policie Vsetín měří rychlost prostřednictvím stacionárního radaru od roku 2018. V současné době je měřič rychlosti střídavě umisťován na tři místa. Zjištěné přestupky pak po vyhodnocení městskou policií putují na odbor správních agend, jehož pracovníci dle jejich závažnosti řidiče pokutují. V loňském roce to bylo v celkem 14 353 případech.
   První měřicí místo vzniklo na počátku roku 2018 v Potůčkách na silnici I/57, v červnu přibylo další ve „staré“ Rokytnici na silnici I/69 a v listopadu v ulici Jiráskova u základní školy. „Vzhledem k tomu, že máme pouze jeden měřič rychlosti, je tento nepravidelně přemisťován mezi všemi měřicími body,“ uvedl ředitel městské policie Patrik Pecina s tím, že radarem zjištěné přestupky dále řeší odbor správních agend městského úřadu.
   Překročení nejvyšší dovolené rychlosti je „oceňováno“ dle jeho míry. Nejčastější je překročení rychlosti v obci do 20 a mimo obec do 30 kilometrů za hodinu. Těchto přestupků bylo loni odhaleno v Potůčkách 6 653, v Rokytnici 6 519 a na Trávníkách 66. Další skupinou jsou řidiči, kteří jeli rychleji v obci o 20 a více a mimo obec o 30 a více kilometrů v hodině, než je limit. V Potůčkách jich bylo 535, v Rokytnici 520 a na Trávníkách jeden. Nejzávažnějším porušením předpisů je překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o více než 40 a mimo obec o více než 50 kilometrů za hodinu. I takové „závodníky“ vsetínský radar zachytil. Bylo to v 30 případech v Potůčkách, ve 24 případech v Rokytnici a ve 4 případech na Jiráskově ulici.
   I přesto, že celkový počet 14 353 přestupků se může zdát vysoký, oproti roku 2018 klesnul o více než 11 tisíc. „Snižující se počet přestupků je důkazem toho, že radar splňuje svou preventivní funkci. Hlavním důvodem jeho pořízení totiž byla snaha o zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jeho zklidnění. A to se daří,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že v plánu je i zřízení dalšího měřicího místa v Luhu na Jasenické ulici u základní školy. Zde se zatím řeší majetkové poměry k pozemku, na němž by měl být radar umístěn.
   Rekordmanem loňského roku byl řidič Audi Q7 na naší fotografii, kterému radar v Potůčkách, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů za hodinu, naměřil 117 kilometrů v hodině.
Jiří Žůrek