Policisté ve Zlínském kraji jsou v objasňování kriminality opět nejlepší v republice 
Policisté ve Zlínském kraji jsou v objasňování kriminality opět nejlepší v republice 
foto: Policie ČR Zlín

Zlínský kraj - Vysokou objasněností trestné činnosti se Krajské ředitelství policie Zlínského kraje opět řadí na první místo v rámci krajů v republice. Obhájili jsme tak prvenství z let 2018, 2019, 2020 a 2021. Policisté našeho krajského ředitelství znova potvrdili svoji vysokou profesní úroveň.

Ve Zlínském kraji se v roce 2022 stalo 5 980 registrovaných trestných činů, což je o 1 162 více, než v roce 2021. Meziročně jde o nárůst nápadu trestné činnosti o 24,1 procent. Podařilo se nám objasnit 3 639 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 60,85 procent. V loňském roce se policistům dodatečně podařilo objasnit dalších 387 trestných činů, jde o případy, které se staly v předchozích letech, celkově se tedy loni podařilo objasnit 4 026 trestných činů.

Ze statistik trestné činnosti v našem kraji vyplývá, že došlo k nárůstu trestné činnosti u všech ukazatelů. Nejvyšší nárůst jsme zaznamenali u majetkových trestných činů, a to z 1 591 na 2 499 trestných činů, což činí o 57,1 procent více. Vyšší nárůst o 17,8 procent pak evidujeme i u mravnostních trestných činů, kterých se loni událo 139, což je o 21 více než předloni. Násilných trestných činů jsme loni řešili 593, tedy o 20 více než předloni. Hospodářských trestných činů jsme loni vyšetřovali celkem 556, což je o 37 více než v roce 2021.

Co se týká nejzávažnějšího trestného činu vraždy, tak rovněž v této oblasti jsme zaznamenali nárůst. Loni se stalo sedm vražd, předloni čtyři. Nejsmutnější skutečností na loňských vraždách je fakt, že při nich zemřelo šest dětí ve třech skutcích. Ve dvou případech se tedy jednalo o vícenásobné vraždy. Většina těchto skutků byla motivována osobními vztahy.

Násilných trestných činů jsme v roce 2022 řešili 593, o něco málo nižší počet (573) jsme zaevidovali v roce předešlém. K nejčastějším násilným trestným činům patří například úmyslná ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování, loupeže, vydírání či týrání osoby žijící ve společném obydlí.

Mravnostních trestných činů jsme loni šetřili 139, což je o 21 více než předloni. Jednalo se zejména o případy znásilnění nebo o sexuální nátlak či pohlavní zneužívání.

Nejvíce zastoupenou oblastí je majetková kriminalita s 2 499 skutky, což je o 908 skutků více než v roce předchozím. Pachatelé se vloupávali do firem, obchodů, restaurací, chat, domů i bytů nebo do vozidel. V roce 2022 jsme šetřili 48 odcizených vozidel, což je o 3 více než v roce předcházejícím. Potýkali jsme se rovněž s podvodníky nebo výtržníky či sprejery. Téměř čtyři stovky osob se dopustily trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Velkou měrou se na tomto čísle podíleli řidiči, kteří usedli za volant i přes zákaz. Ti se také dopouštěli trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to v 584 případech. Za rok 2022 evidujeme 232 skutků zanedbání povinné výživy, kdy rodiče neplatili výživné na své děti.

V loňském roce odhalili kriminalisté 140 případů, které souvisely s drogovou trestnou činností. Pachatelé se dopustili trestných činů nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů nebo protizákonně pěstovali konopí. Nejčastěji vyráběli pervitin a pěstovali marihuanu. Drogy pak distribuovali a prodávali. Další skutky byly řešeny v přestupkovém řízení.

 

Hospodářských trestných činů jsme vyšetřovali celkem 556, tedy o 37 více než v roce 2021. V těchto případech se nejčastěji jednalo o podvody, zkrácení daně, padělání a pozměnění veřejné listiny, úvěrové podvody a zpronevěry. Tyto skutky jsou většinou velmi rozsáhlé a složité. Charakteristické jsou také vysoké škody na majetku a skrytá jednání, která často vyjdou najevo až po delší době.

Loni kriminalisté zajistili majetkové hodnoty a výnosy z trestné činnosti v celkové výši 138 milionů a 964 tisíc korun.

Enormní nárůst skutků pozorujeme u kybernetické kriminality, za loňský rok evidujeme 913 případů, předloni jich bylo 415, v roce 2020 pak 351. Jedná se především o trestné činy neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a podvod.

 Nejčastější legendy v kyberprostoru:

 

 • Inzertní podvody – pachatel kontaktuje poškozeného pod záminkou zájmu
  o inzerované zboží na inzertních portálech. Následně s poškozeným komunikuje například prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp, nabízí vyzvednutí zaplaceného zboží kurýrní službou a zasílá odkaz na podvodnou platební bránu. Poškozeného zmanipuluje tak, že ten vyplní své číslo platební karty, případně sdělí přístup do internetového bankovnictví. V ČR jsou evidovány stamilionové škody.
 • Falešný americký voják, lékař, herec, aj. – obětí jsou převážně důvěřivé ženy, které se chtějí seznámit přes internet, nechají se zmanipulovat a následně virtuálnímu nápadníkovi zasílají peníze (na letenky, léky, dárky, dovolenou, různé poplatky, aj.).
 • Falešný bankéř – poškozeného kontaktuje falešný bankéř, následně falešný policista, kteří ho zmanipulují tvrzením, že finanční prostředky na jeho účtu jsou v ohrožení. Ten je následně převádí na reverzní účet banky – bitcoinomat.
 • Podvodné investice - reklamy pachatelů k investicím zejména do bitcoinu; dojde k instalaci programu a neoprávněnému převedení finančních prostředků.

3 211 stíhaných osob bylo 1 276 recidivistů, 483 žen, 2 709 mužů, 269 cizinců, 87 nezletilých pachatelů mladších patnácti let a 101 mladistvých pachatelů.

V oblasti pátrání po pohřešovaných osobách jsme v roce 2022 pátrali po 149 osobách, což je o 37 více než v roce 2021. Ze 149 pohřešovaných jsme 148 vypátrali (1 osoba je stále v pátrání). Z uvedeného počtu pohřešovaných osob bylo vyhlášeno a odvoláno pátrání po 29 nezletilých osobách a po 59 mladistvých.

V rámci přestupkového jednání jsme loni zaevidovali 62 114 přestupků, předloni 58 214. Největší podíl zaujímají přestupky v dopravě, kterých jsme řešili 49 770. V příkazním řízení, tzn. uložením pokuty, jsme vyřešili 44 580 přestupků v částce 27 530 300 korun. Přestupků proti majetku bylo 5 462 a 5 000 přestupků evidujeme na úseku proti občanskému soužití a veřejnému pořádku.

 V oblasti domácího násilí jsme řešili 893 incidentů se znaky domácího násilí, což je o 253 více, než v roce 2021. Ze společného obydlí jsme vykázali 48 osob, tedy o 12 více než v roce předcházejícím.

Vloni jsme na operačním středisku na lince 158 přijali 52 237 volání, což je o 1 565 více než v roce 2021. Průměrně se jedná o 143 volání za den. V 3 378 případech se jednalo o oznámení s označením FHQ – s přímým ohrožením života a zdraví. Tísňové linky slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Do informační aplikace Centrum dopravních informací odeslali policisté z operačního střediska celkem 6 131 dopravních informací.

Na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu evidujeme za loňský rok 17 251 držitelů zbrojních průkazů, což je o 223 více než předloni. Nových žadatelů jsme vloni zaregistrovali 507, tedy o 107 více než předloni. Vloni jsme řešili 105 přestupků fyzických a právnických osob, kdy celková výše uložených sankcí byla v hodnotě 37 700 korun. Jednalo se především o nedodržení povinnosti držitele zbrojního průkazu předložit zdravotní posudek po uplynutí doby stanovené zákonem. Loni jsme provedli 210 kontrolních akcí zaměřených na držitele bezpečnostního materiálu, zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz a jiné.

Cizinecká policie:

KACPU: V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině vzniklo 3. 3. 2022 v prostorách KNTB Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině - KACPU. Vzhledem ke klesajícímu počtu žadatelů o dočasnou ochranu bylo následně přemístěno do prostor bývalého obuvnického muzea. V současné době je evidováno týdně 50 až 60 žadatelů.

MIGRAČNÍ POINT HOLEŠOV:Vznikl 6. 9. 2022 z důvodu provádění úkonů v rámci nelegální tranzitní migrace. Od zřízení migračního pointu v Holešově prošlo tímto zařízením 5 735 nelegálních migrantů.

PRIORITY Krajského ředitelství policie Zlínského kraje pro rok 2023

 • BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
 1. jízda pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek,
 2. nepřiměřená rychlost,
 3. motocyklisté, cyklisté a chodci.
 • OBLAST CIZINECKÉ POLICIE
 1. nelegální migrace,
 2. problematika legální migrace, činnost KACPU a udělování dočasné ochrany.
 • OBLAST SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
 1. trestná činnost v internetovém prostoru,
 2. hospodářská trestná činnost a výnosy z trestné činnosti,
 3. primární a sekundární drogová kriminalita.

Jak vyplývá z výše uvedeného textu a čísel, hodnotí Krajské ředitelství policie Zlínského kraje uplynulý rok jako úspěšný. U všech nejvýznamnějších kritérií, která jsou důležitá pro posouzení naší činnosti, jsme dosáhli standardních a nadstandardních výsledků, a to i přesto, že od jara letošního roku jsme významně zatíženi legální a ilegální migrací s veškerými negativními dopady na naši kvantitativní i kvalitativní zátěž.

V ekonomické oblasti mělo naše krajské ředitelství pro svou činnost k dispozici dostatečné finanční i materiální prostředky, což se například odrazilo v nákupu nových služebních automobilů a v opravách policejních budov.

Je bohužel již čtvrtým rokem realitou, že nám klesají personální stavy policistů, které se nedaří doplňovat. V posledním období musíme konstatovat, že zájem o náročnou, ale společensky velmi významnou práci policisty je malý. Pozitivní je naopak situace u tabulek občanských zaměstnanců, které jsou naplněny téměř na sto procent. I nadále však budeme aktivně personálně vyhledávat uchazeče o práci u policie. Jsme přesvědčeni, že Krajské ředitelství policie Zlínského kraje má zájemcům o toto povolání co nabídnout.

mjr. Mgr. Simona Kyšnerová, Policie ČR Zlín