Počty volání na tísňovou linku narůstají. Proběhla kampaň ke Dni linky 158
Počty volání na tísňovou linku narůstají. Proběhla kampaň ke Dni linky 158
foto: Ilustrační foto.

Zlínský kraj - Průměrně 160 telefonátů denně přijmou policisté na Integrovaném operačním středisku Krajského ředitelství policie Zlínského kraje na lince tísňového volání 158. Většina volání je závažného charakteru, ovšem občas se policisté u některých telefonátů i pousmějí. Minulý týden ve středu 15.8. proběhla i ve Zlínském kraji informační kampaň ke Dni linky 158.
   Na operačním středisku, kde je zajištěna nepřetržitá služba, pracuje v současné době 38 policistů, kteří se střídají po 12 hodinových směnách. Na každé směně je 6 až 7 policistů, kteří přijímají tísňová volání na linku 158 z celého Zlínského kraje. Na základě oznámení operativně vysílají policisty do konkrétních míst např., kde mohou být lidé v ohrožení života či zdraví, k dopravním nehodám, vloupáním do objektů atd. Při tom všem spolupracují s dalšími složkami integrovaného záchranného systému a zabezpečují součinnost mezi jednotlivými útvary policie, ministerstva vnitra, ostatními bezpečnostními sbory a ozbrojenými silami a dalšími organizacemi.
   Policisté přijmou na tísňové lince ve Zlíně denně průměrně 160 telefonátů, přičemž průměrná délka hovoru je 1 minuta a 50 vteřin. Denní počet výjezdů na místo je asi 110 a denně policisté průměrně vyjedou k 10 závažným případům, kde je přímé ohrožení života, zdraví, majetku nebo je pachatel na místě. Roční počet přijatých oznámení se pak pohybuje v řádech desetitisíců. V roce 2017 přijali policisté na operačním středisku na lince tísňového volání 56 906 hovorů. Za první pololetí roku 2018 celkem 28 329 hovorů.
   Linka 158 slouží občanům, kteří se nacházejí v těžké životní situaci, je ohrožen jejich život, zdraví nebo majetek, případně těm, kteří chtějí poskytnout informace o páchaných nebo spáchaných trestných činech. Ne všechna oznámení od občanů však patří na linku 158. Ve Zlínském kraji jsou ve 25 procentech volání na tísňovou linku zbytečná. Volaní chtějí někam přepojit nebo se něco zeptat a někdy telefonát obnáší pouze smršť bezdůvodných nadávek a urážek na policisty. V některých případech by policisté přivítali více spolupráce s lidmi, kteří událost oznamují. Úkolem policisty obsluhujícího linku 158 je získat od oznamovatele co nejvíce informací tak, aby pomoc pro toho, kdo ji potřebuje, byla účinná a rychlá. Například oznámení o skutečnosti, že v příkopě je havarované vozidlo a oznamovatel na místě nezastaví, jenom projíždí kolem, není pro operátora tísňové linky dostatečné. Abychom mohli co nejlépe pomoct, potřebujeme vědět, kde se havárie stala, jestli je tam někdo zraněný, kolik lidí je ve vozidle atd. Pokud oznamovatel na místě nezastaví a nekomunikuje, tak se pomoc lidem odkládá až na dobu příjezdu hlídky policistů, která oznámení prověří. A někdy skutečně hrají roli minuty.
Co musíte říct, když voláte na bezplatnou linku tísňového volání policie ČR 158?
Co se stalo a jestli je někdo zraněný.
Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici.
Řekněte své jméno.
Nezavěšujte a odpovězte operátorovi na jeho doplňující otázky.
Udělejte, co operátor říká – řiďte se jeho pokyny.
Tísňová linka pro neslyšící: SMS: 603 111 158
Co musí být ve vaší SMS zprávě:
Příjmení
Místo události (jméno obce, města)
Ulici (když neznáte, záchytný bod – u kostela, stadionu
Co se stalo (několika slovy popsat k čemu došlo)
Zranění
   Další informace najdete zde: http://www.policie.cz/clanek/den-linky-158.aspx
mjr. Mgr. Lenka Javorková, mluvčí Policie ČR Zlín